Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Uppdrag och styrning

I en värld som står inför enorma utmaningar finns också hopp. En gemensam vilja att arbeta för en bättre värld, för kommande generationer. Den viljan – att göra skillnad – driver oss på RISE. 

Vårt uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. I forskningspropositionen som beslutades riksdagen i april 2021 anges att det övergripande målet för RISE är att vara internationellt konkurrenskraftigt och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet.

Uppdraget specificeras i vår ägaranvisning och i de olika mål vi får från vår ägare och vår styrelse. I ägaranvisningen och våra uppdragsmål betonas bland annat vikten av att vi:  

  • bedriver forskning av hög kvalitet 
  • främjar och utvecklar samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor 
  • stödjer en innovativ utveckling i små och medelstora företag  
  • driver test- och demonstrationsanläggningar av hög relevans för näringslivet 

Uppdraget förenar våra olika roller, arbetsuppgifter och perspektiv i en större uppgift. Att tillsammans med våra kunder och partners utveckla konkurrenskraftiga lösningar och förutsättningar som driver den hållbara utvecklingen framåt. På riktigt. 

Bolagsstyrning

+

Forskningsråd

+

Styrelse och revisorer

+

Våra mål

+

Våra värderingar

+

Strategi

+

Finansiering

+

Policyer och styrdokument

+

Försäkringar och registreringsbevis

+