Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Storsatsning om 31 miljoner till banbrytande vattenprojekt

18 december 2023, 06:42

Unity4Water är ett nyskapande initiativ från Mälardalens universitet (MDU) och RISE som kombinerar den senaste tekniken med samhällsvetenskapliga perspektiv. Projektets mål är att revolutionera återanvändning av avloppsvatten och processvatten för att använda det som en resurs för bland annat matproduktion. Det treåriga projektet har beviljats finansiering på sammanlagt 31 miljoner kronor där hälften kommer från partnerna och hälften från Vinnova, Formas & Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, processindustriell IT och Automation.

Genom att integrera avancerade system, automatisering och sensorer tar Unity4Water sikte på att optimera återanvändningen av avloppsvatten och processvatten. Syftet är att presentera framgångsrika, hållbara metoder för omvandling av avloppsvatten och processvatten till resurser för bevattning av grödor.

- Vatten och tillgången på vatten är en allt viktigare fråga för processindustrin som konsumerar stora mängder vatten, både i Sverige och utomlands. Unity4Water är ett strategiskt projekt för oss, vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning, säger Malin Rosqvist, projektledare på RISE och programchef för PiiA - Processindustriell IT & Automation.

Genom att sätta en ny standard för återvinning och värdeskapande av vatten inom matproduktion förväntas Unity4Water leda till en grön omställning och paradigmskifte i synen på vatten och andra resurser. Projektet kommer att fungera som en forskningsenhet och show-case för att visualisera och engagera intressenter. Målet är att optimera systemet för framtida kommersialisering och expandera den innovativa tekniken internationellt.

image received via email

Projektet koordineras av Mälardalens universitet (MDU) och drivs i samarbete med RISE, samt involverar nära samarbete med alla projektpartners. En forsknings- och demonstrationsenhet kommer att etableras vid MDU, där behandlat vatten från olika samhällskällor används för bevattning av bladgrönsaker. Genom ett antal arbetspaket kommer projektgruppen accelerera resultaten till tester nära industrin.

- I vår snabba och föränderliga värld, där klimatförändringar och en växande befolkning utgör allvarliga utmaningar, är det avgörande att vi omvärderar vårt sätt att använda vatten, energi och producera mat. Vatten ska aldrig ses som ett avfall. I stället behöver vi se på allt vatten; dricksvatten, avloppsvatten och processvatten, som en enda resurs och där denna resurs alltid värderas högt. Vi har inte längre råd att slösa på vårt vatten, säger Monica Odlare,professor i miljöteknik och koordinator för Unity4Water.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Rosqvist, Projektledare RISE & programchef för Processindustriell IT & Automation PiiA
E-post: Malin.rosqvist@ri.se
Telefon: +46 702- 35 22 32

Monica Odlare, Professor i miljöteknik, koordinator Unity4Water, Mälardalens universitet MDU
E-post:monica.odlare@mdu.se
Telefon: +4621-10 16 1

Om Unity4Water
Unity4Water är ett samarbete mellan ett trettiotal aktörer med finansiering från det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Målet är att optimera återanvändningen av avloppsvatten och processvatten för bland annat matproduktion. Genom att förena teknik och samhällsvetenskap strävar Unity4Water efter att förändra synen på vattenåtervinning och visa på hållbara metoder för att omvandla avloppsvatten och processvatten till livsmedel. Programmet PiiA finansierar och driver digitalisering av svensk processindustri där vatten är ett viktigt område.

Läs gärna PiiA-rapporten: ”Digitaliseringens möjligheter inom processindustriell vatten- och avloppshantering” (länk pdf)