Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DigResiliens - Innovationsworkshops

Endast tillsammans kan vi utveckla vår förmåga till förnyelse inom området digital resiliens och resilienta informationssystem. ​

När det kommer till samhällets snabba utveckling blir digital resiliens alltmer väsentlig.

Vi ser därför ett behov av att samla kompetenser och individer som arbetar inom områden så som digital resiliens, informationssäkerhet, riskhantering, tjänstedesign och devops, inom olika samhällssektorer, som tillsammans kan fokusera på förnyelse och utveckling. 

Under 2024 kommer vi på RISE bjuda in utvalda organisationer och individer till sektorsspecifika workshops (se nedan) där vi tillsammans identifierar sektorns utvecklingsbehov och utforskar möjliga vägar framåt för att stärka Sveriges digitala suveränitet. ​

Deltagandet på dessa workshops kommer vara kostnadsfritt och RISE står för planering, ledning och facilitering av dagarna. Även måltider kommer att bekostas av RISE. 

Av säkerhetsskäl lämnar vi endast ut detaljerad information om workshoparnas genomförande till de som är inbjuda. ​
 ​

Vem kan delta?​
Att delta på en workshop är endast möjligt genom en personlig inbjudan från RISE. Inbjudan skickas till tjänstemän i myndigheter verksamma inom de olika sektorerna som presenteras nedan, personer från annan offentlig och privat verksamhet samt forskare kopplade till innovation och förnyelse av berörd sektor.

Önskar du eller din organisation en inbjudan?
För att få en inbjudan och möjlighet att delta på någon av workshoparna tas en direkt kontakt med oss i teamet. 

Inriktningar 2024

Nätverk

Transporter - planeras 2024

Nätverk

Livsmedel och vatten - planeras 2024