Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DigResiliens - Omvärldsbevakning

Vad händer och sägs inom området resllienta informationssystem?

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad med de senaste som sägs inom området som berör allt från ny teknik och innovativa satsningar till spaningar om framtida hotbilder. ​

Vår ambition är att ge dig en nutida överblick över den ständigt föränderliga omvärld som på olika sätt kan påverka våra informationssystems resiliens. ​

Genom att hålla oss uppdaterade på vad som händer i omvärlden och vad som sägs och görs inom området ges vi de bästa förutsättningarna att säkra vår motståndskraft och inneha en så snabb återhämtningsförmåga som möjligt. 

Vad händer och sägs?