Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DigResiliens - Om resilienta informationssystem

Sverige är ett digitaliserat land där merparten av befolkningen nyttjar digitala tjänster dagligen

Samtidigt som digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att möta vår tids sociala, miljömässiga och ekonomiska mål, så gör den samtidigt landet sårbart för digitala störningar. Och digitala störningar kan få betydande inverkan på Sveriges ekonomi och samhälle.​

Resilienta informationssystem är system som är konstruerade för att kunna motstå och återhämta sig från störningar och hot. Genom att vara robusta, redundanta och ha möjlighet till snabb återhämtning kan resilienta informationssystem minimera negativa effekter av störningar och bibehålla kontinuiteten i verksamheten.