Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

DigResiliens - Arbete som pågår

Inom området resilienta informationssystem arbetar vi och våra samarbetspartners tillsammans i en mängd olika projekt

På RISE arbetar vi bland annat i projekt inom cybersäkerhet, totalförsvar, samhällsskydd och digital suveränitet och identitet. ​

​Bland de pågående initiativ vi har syftar några till att förbättra störningshantering, öka effektivitet och minska spill. Andra på framtagande och kvalitetssäkring av nya digitala tjänster likväl som att säkerställa funktionalitet i redan befintliga informationskanaler, processer och nätverk.  ​


Vi har även initiativ igång för att utveckla cybersäker mobil kommunikationsteknologi, positionering och navigation samt så fokuserar vi inom vissa områden på forskning och utveckling inom säkerhet och tillförlitlighet för plattformar för autonoma rörelser och robotik.  ​


Utöver detta stöttar vi också kring att öka kunskapen om hur existerande regelverk stöttar och hindrar marknadsinförandet av ny teknik och nya tjänster. ​
Då flertalet av våra projekt syftar till att öka kunskapen inom ett eller flera områden arbetar vi även kontinuerligt med att sprida kunskap genom att ingå i utbildnings- och lärandeprojekt. 

Relaterat

Projekt

Nätresiliens: bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät

Andelen förnybar energi ökar, vilket innebär variationer i producerad energi. I kombination med klimatförändringar, extremväder och en ökad elektrifiering skapar detta osäkerhet och belastning i elnätet. Vi undersöker hur svenska …
Tjänst

Krisövning: Var elberedd!

Dagens säkerhetsläge med cyberhot, informationspåverkan och sabotage, ibland med otydlig avsändare och oklart syfte, ställer ökade krav på energibolag och kommuner. RISE erbjuder ett övningskoncept med hybridhot utifrån det lokala…
Projekt

Cyber ​​Resiliens för Fordon

I samband med att autonoma och uppkopplade fordon introduceras ger detta upphov till nya utmaningar kring cybersäkerhet för fordonsindustrin då det ställs krav på pålitlighet hos fordonen även i närvaro av cyberattacker. CyReV* fo…
Projekt

Agrifood Data Workshop (ADW) - Dataverkstad för jordbruk och livsmedel

Agrifood Data Workshop (ADW) är en nationell dataverkstad med målet att göra användning och delning av data enklare och säkrare samt att främja innovationer i jordbruks- och livsmedelskedjan. Dataverkstaden kommer förmedla stöd, v…
Projekt

Intelligent Secure Trustable Things

InSecTT kommer att sammanföra tingens internet och artificiell intelligens för att uppnå den fulla potentialen av "Artificial Intelligence of Things". InSecTT utvecklar intelligenta, säkra och pålitliga system för indust…
Projekt

Positionering, navigation, kommunikation för ett framtida UTM

Ett projekt, vid testbädden TUVA för drönare i Västervik, kommer att omfatta innovationsutveckling av cybersäker mobil kommunikationsteknologi, positionering och navigation för drönare och dess kringsystem. Även andra tillämpninga…