Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DigResiliens - Arena för samverkan

Tillsammans har vi potential att göra en betydande skillnad i att stärka Sveriges digitala resiliens

Sverige är ett digitaliserat land, vilket innebär stora möjligheter men också sårbarhet för digitala störningar som kan få betydande konsekvenser för samhället och ekonomin. ​
Ökad digital motståndskraft är därför nödvändig, och tillsammans har vi potential att göra en betydande skillnad i att stärka Sveriges digitala resiliens. ​

Genom att vara en aktiv deltagare på vår arena för samverkan bidrar du med att öka förståelsen och möjligheterna att skapa förändring. Genom att dela med sig av sin expertis, sina erfarenheter och sin vilja att utvecklas ges vi förutsättningar att initiera och genomföra gemensamma utvecklingsprojekt 

Är du intresserad av att veta mer om, eller ingå i vår arena för samverkan? Har du kanske  en projektidé? ​

Ta gärna kontakt med oss kring att samverka!

Om vår arena för samverkan​

Vår arena för samverkan innefattar nätverk- och utbildningsmöjligheter, dialoger för att skapa förutsättningar för gemensamma utvecklingsprojekt samt tillgång till material och expertis som annars  inte är fullt tillgänglig. 

Prata samverkan med oss via