Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Resilienta informationssystem

Resilienta informationssystem är system som är konstruerade för att kunna motstå och återhämta sig från störningar och hot. Genom att vara robusta, redundanta och ha möjlighet till snabb återhämtning kan resilienta informationssystem minimera negativa effekter av störningar och bibehålla kontinuiteten i verksamheten.

För att bistå i arbetet med att säkra att samhällets olika informationssystem är motståndskraftiga har RISE startat upp en satsning inom området som syftar till att skapa samverkan mellan olika aktörer. Med hjälp av en arena för resilienta informationssystem kan vi tillsammans möjliggöra för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att säkra resiliensen.   

För att stärka den nationella kapaciteten kommer vi via denna yta löpande att erbjuda och bjuda in till sammankomster av olika karaktär, tillhandahålla och samordna ett nätverk, bedriva omvärldsbevakning samt på olika sätt sprida kunskap och forskning inom området.  

På denna sida är vår ambition att du ska hitta allt du behöver för att vara en del i att stärka våra informationssystem.