Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Additiv tillverkning i metall vid RISE i Mölndal.

Pilotanläggning för additiv tillverkning av metall (MANUELA)

MANUELA är ett H2020-projekt med mål att utveckla och driftsätta en öppen pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning av metall.

Additiv tillverkning (3D printing) i metall möjliggör tillverkning av avancerade prototyper och funktionella komponenter med bland annat ökad designfrihet och kortade ledtider. För att utnyttja tekniken fullt ut krävs förståelse över hela värdekedjan, från design till efterbearbetning och kvalitetssäkrad produkt. Idag står förberedande operationer och efterbearbetning för ca 50% av kostnaden och en majoritet av den totala ledtiden för en 3D printad produkt i metall.

MANUELA är ett H2020-projekt med mål att utveckla och driftsätta en öppen pilotanläggning som täcker hela värdekedjan för industriell additiv tillverkning av metall. Pilotanläggningen bygger på två pulverbäddbaserade tekniker för AM:

  • Laser Powder Bed Fusion (LPBF)
  • Electron Beam Melting (EBM).

Projektet kommer att optimera, integrera och automatisera processsteg över hela värdekedjan, bland annat design, simulering, tillverkning, efterbearbetning och kvalitetssäkring. Pilotanläggningen kommer att valideras genom ett antal industriella fallstudier för att sedan göras tillgänglig för europeisk industri.

Sammanfattning

Projektnamn

MANUELA

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Arbetspaketsledare och ansvarig för utveckling av lösningar för efterbearbetning och automation inom additiv tillverkning av metall.

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Total budget

15,5 M€

Partner

Chalmers University of Technology, CSEM, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, RISE, Cardiff University, Politecnico di Torino, Höganäs AB, Electro Optical Systems Finland Oy, ABB AB, OSAI Automation System , METAS, Siemens Industrial Turbomachinery AB, QIOPTIQ, O.E.B. SRL, RUAG Slip Rings SA, AMIRES SRO, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, ENEL PRODUZIONE SPA, BIOMEDICAL ENGINEERING S.R.O

Finansiärer

Horizon 2020, H2020-NMBP-FOF-2018

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.