Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riskanalys av maskiner

RISE har en lång erfarenhet av att granska samt ge vägledning vid genomförandet av riskanalyser. Genom att ta hjälp av oss tidigt i processen minskar ni risken för att hamna på fel nivå i detta arbete.

Att genomföra en noggrann riskanalys är absolut nödvändigt för att identifiera alla riskkällor samt tillhörande riskfyllda händelser som kan uppstå i en maskin. En detaljerad riskanalys kommer också att fungera som ett sammanfogande dokument där man kan spåra alla riskreducerande åtgärder man byggt in i sin konstruktion, allt från mekaniska åtgärder till förhöjd kvalité i styrsystem och viktig information i användar- och installationsmanualer.

Vår styrka ligger i att hjälpa er som kund med att strukturera upp riskanalysarbetet. Ett exempel på detta som kan tyckas enkelt är vilken information man placeras i olika kolumner i riskanalysen, vad för typ av information skall placeras under rubriken riskkälla och vad för typ av information skall placeras under rubriken riskfylld händelse? Ofta brukar vårt arbete baseras på standard EN ISO 12100 vilken är harmoniserad mot Maskindirektivet 2006/42/EG och som ger riktlinjer om hur en riskanalys för en maskin skall genomföras.

Att lägga lite extra arbete på en riskanalys ger väldigt mycket tillbaka och man ökar sannolikheten för att upptäcka potentiellt farliga händelser innan de hunnit ske.

Vi på RISE anser att det är ni själva som är experter på era egna maskiner och tillhörande risker och riskfyllda händelser och att vår styrka är att vägleda er i hur ni lägger upp riskanalysarbetet på ett effektivt sätt. Normalt brukar ett uppdrag kring riskanalys innebära ett eller några få besök på plats hos er som kund för att få förståelse kring ert system. Därefter brukar man kunna ha uppföljningsmöte på distans under pågående riskanalysarbete.

Genom att samarbete med RISE kommer du få en samarbetspartner med gedigen erfarenhet kring riskanalys och efter genomfört uppdrag skall du som kund känna att er riskanalysdokumentation har nått en sådan nivå att den ger en bra helhetsbild av alla riskreducerande åtgärder som finns implementerade i er maskin och att detta dokument tillför så mycket så ni aktivt kommer att arbeta vidare med uppdatering av riskanalysdokumentationen vid framtida konstruktionsförändringar.

Johan Hedberg

Kontaktperson

Johan Hedberg

Projektledare

+46 10 516 50 71

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.