Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Analys vid förändringar, samverkan Människa – Teknik – Organisation

Inom industrin och andra verksamheter sker utvecklingen snabbt och förändringar av olika storlek sker i stort sett löpande. På en arbetsplats samspelar människa, teknik och organisation. Detta samspel formar arbetsmiljön och behöver beaktas vid förändringar.

Syfte

För att hantera förändringsprocesser ur ett helhetsperspektiv där människa, teknik och organisation (MTO) ingår krävs en systematik i analys, värdering samt lösnings- och åtgärdsarbete. Det som kan ses som gynnsamt ur ett effektivitets- eller verksamhetsperspektiv kan långsiktigt bli ineffektivt och olönsamt om medarbetarna riskerar sin hälsa. Inte så sällan uppkommer risker vid samspelet mellan människa, teknik och organisation. Genom att bredda perspektivet vid förändringar undviker man att fastna i enbart en enda orsak eller lösning till de risker, konsekvenser och problem som kan tänkas uppstå.

Metod

Enligt föreskrifterna kring ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1) krävs att en konsekvensanalys med riskbedömning genomförs vid alla typer av förändringar i verksamheten som kan påverka arbetsmiljön. Vi erbjuder ett tillvägagångsätt i fyra steg för att arbeta utifrån ett MTO-perspektiv vid planerade förändringar i verksamheten. Arbetssättet bygger på olika forsknings- och utvecklingsprojekt samt erfarenheter. I arbetssättet ingår en beskrivning av viktiga arbetsmiljöfaktorer att ta hänsyn till på arbetsuppgifts- och arbetsinnehållsnivå samt övergripande arbetsförhållanden.

Leveranser

Vi erbjuder workshops med kartläggning, analys och vägledning ur ett MTO-perspektiv i er verksamhet. Innehåll och omfattning utgår från era behov.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analys vid förändringar, samverkan Människa – Teknik – Organisation

Standarder

AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Dialog mellan arbetsgivare och fackliga parter bör ha skett i skyddskommitté eller motsvarande gruppering före genomförande av workshop, med beslut om vilka som bör delta. Det är en fördel om ett definierat produktionsavsnitt eller verksamhetsdel valts ut som pilot för workshoppen.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Caroline Jarebrant

Kontaktperson

Caroline Jarebrant

Forskare

+46 10 228 47 32

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.