Skip to main content
RISE logo

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Tel +46 10 516 52 16

Email nina.melander@ri.se

Location Mölndal

Unit Miljö och hållbar kemi (103401)

Related