Skip to main content
RISE logo
-

Upcoming events and workshops in substitution

Offentlig upphandling av drift- och underhållskemikalier

Hur kan vi välja bättre drift- och underhållskemikalier?

Upphandlare och leverantörer av drift- och underhållskemikalier har en särskild utmaning när det gäller kemiskt innehåll och att arbeta utifrån substitutionsprincipen - att välja det mest miljö- och hälsovänliga alternativet. Detta webbinarium vänder sig särskilt till offentlig sektor och företag som kan leverera produkter inom detta segment.

När: 1 december, kl 09:00 - 12:00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium: Ämnen i plast – hinder för återvinning

För att nå en hållbar plastanvändning krävs att andelen plast som materialåtervinns ökar kraftigt. Men det är inte helt enkelt.

Kemikalieinspektionen har nu tagit fram rapporten “Problematiska ämnen i plast som hindrar återvinning “. Erik Gravenfors, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen och projektledare för den aktuella rapporten, kommer i ett digitalt seminarium att presentera resultaten från en omfattande genomgång av de primära plastflödena i Sverige där man identifierar hälso- och miljöskadliga ämnen som potentiella hinder för återvinning.

Varmt välkommen!

När: 5 december 08.00-09.00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här

Customized trainings in substitution

Does your organization need to learn more about substitution of chemicals? Are you part of an industry association that needs more knowledge of what chemical substitution means? For example the Swedish Centre for Chemical Substitutioncan provide customized training for industries, organizations and for specific interest in substitution of a particular subject. Healthy substitution is a key word for us, which means that all aspects such as health, environment, function and economy are taken into account - in a life cycle perspective.

Please contact us at substitutionscentrum@ri.sefor more information, so that we can set up a training or workshop for your needs!

Previous educations and webinars

See educational videos

Anna Jacobs

Contact person

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Read more about Anna

Contact Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.