Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EIS för karakterisering av korrosion

Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) är en oförstörande teknik som används för att karakterisera elektrokemiska förlopp såsom korrosion. Det kan handla om nedbrytningen av en skyddande färgfilm eller en skyddsbeläggning i ett batteri, men även utfällning av korrosionsprodukter.

Syfte

Metoden syftar till att karakterisera gränssnittet mellan en exponerad yta och omgivningen. Den ger information om polarisationsresistans och kapacitans. Från dessa parametrar kan bland annat korrosionshastigheten beräknas. Information om korrosionsförloppet som t.ex. initiering av gropfrätning eller nedbrytning av skyddande beläggningar kan härledas från resultaten. Till skillnad från många andra metoder är mätningarna oförstörande och kan göras löpande på ett exponerat prov vilket gör att man kan studera förändringar över tid. Möjligheten finns också att kombinera EIS med andra tekniker t.ex. FTIR på mikrometer- eller nanoskala för att få en djupare förståelse för vilka reaktioner som sker på ytan.

Metod

EIS går kortfattat ut på att man lägger på en låg växelpotential över provet och mäter växelströmmen som uppstår. Genom att mäta över ett intervall av frekvenser (vanligen 100 000 - 0,1 Hz) kan man urskilja elektrokemiska processer med olika tidsberoenden som sker vid ytan. Exempel är laddningsöverföringen från en metallatom till en jon (en snabb process som detekteras vid högre frekvenser) och diffusion av joner genom en beläggning (syns vid låga frekvenser). Testet utförs på provet i en ledande vätska (elektrolyt). Vi har möjlighet att analysera EIS data utifrån ekvivalenta kretsar (EEC) eller fysikaliska/mekanistiska modeller.    

Leveranser

Rapport med diagram över insamlad data samt analys av resultaten.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Impedansspektroskopi (EIS) för oförstörande karakterisering av korrosion

Storhetsområde

Elektricitet, Massa / vikt

Standarder

SS-EN ISO 16773

Pris

Pris vid offertförfrågan

Karin Beaussant Törne

Kontaktperson

Karin Beaussant Törne

Forskare

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Dan Persson

+46 10 228 48 65

Läs mer om Dan

Kontakta Dan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.