Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Korrosion i vätskor

Många konstruktioner utsätts för vätskor, så som vattenledningar, kopplingar, kylvattensystem, kondensorer, fartyg mm. Korrosionsproblematiken skiljer sig oftast mellan olika konstruktioner och miljöer, vilket RISE har lång erfarenhet av och kunskap om.

På RISE hjälper vi dig med forsknings- och utvecklingsarbete kring material och konstruktioner som kommer i kontakt med vatten, processlösningar och biobränslen.

Korrosion i vatten

Avgörande betydelse för korrosiviteten i vatten är halten av löst syre, pH, temperatur, strömningshastighet samt halt Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- och SO42-. Dessutom kommer inverkan av mikrobiell tillväxt samt eventuella tillsatser av biocider att påverka korrosionshastigheten. Vatten, processlösningar och biobränslen

Korrosion i syror och alkaliska vattenlösningar

I syror och alkaliska vattenlösningar används oftast legerade stål som rostfritt och titan. Korrosionsproblematiken skiljer sig oftast markant mellan de olika lösningarna och kunskap kring hur materialet påverkas av miljön och hur det ska provas och utvärderas är därför nödvändig. Vid användning av nya biobränslen uppstår nya frågeställningar på materialen.

Specialanpassat laboratorium

Vi har ett väl utrustat laboratorium för elektrokemiska mätningar och spänningskorrosionsmätningar. Dessutom har vi specialanpassade korrosionsprovningsutrustningar för höga temperaturer och tryck samt explosionssäkrade utrustningar.

Andrew Gordon

Kontaktperson

Andrew Gordon

Enhetschef

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Korrosion

Rost på fordonskarosser, oxid på kretskort eller korrosionsangrepp på brodelar kan bli både farligt och dyrt. Samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det är kostnader för korrosionsskydd och reparationer…
Nätverk

Polymera material i korrosiva miljöer

Med fokus på polymera material bygger vi i medlemsprogrammet upp relevanta data som kan användas för säker, pålitlig och kostnadseffektiv användning i korrosiva miljöer.
Nätverk

Korrosion i cellulosaindustrin

Material inom massa- och pappersindustrin utsätts för korrosiv miljö i de flesta applikationer. Medlemsprogrammet för korrosion i cellulosaindustri behandlar korrosionsärenden kopplade till hela produktionsprocessen.
Tjänst

PDP för karakterisering av korrosion

Linjär polarisation (PDP) är en elektrokemisk metod användbar för att studera ett flertal kritiska egenskaper i elektrokemiska förlopp. För korrosion kan metoden användas för att bestämma korrosionspotential, korrosionshastighet, …
Tjänst

EIS för karakterisering av korrosion

Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) är en oförstörande teknik som används för att karakterisera elektrokemiska förlopp såsom korrosion. Det kan handla om nedbrytningen av en skyddande färgfilm eller en skyddsbeläggning i ett …
Expertis

Korrosion i vätskor

Många konstruktioner utsätts för vätskor, så som vattenledningar, kopplingar, kylvattensystem, kondensorer, fartyg mm. Korrosionsproblematiken skiljer sig oftast mellan olika konstruktioner och miljöer, vilket RISE har lång erfare…
Expertis

Atmosfärisk korrosion

RISE har lång och omfattande erfarenhet samt verksamhet inom studier av atmosfärisk korrosion av konstruktioner utomhus i flera applikationer.
Tjänst

Högtemperaturkorrosion

Additivt tillverkade materialets (AM) oxidationsegenskaper utvärderas vid olika temperaturer (>300°C) med hjälp av oxidtjockleksmätningar och viktförändringar efter labbexponering. Provningen kan göras i luft eller reaktiv gas …