Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Korrosion i vätskor

Många konstruktioner utsätts för vätskor, så som vattenledningar, kopplingar, kylvattensystem, kondensorer, fartyg mm. Korrosionsproblematiken skiljer sig oftast mellan olika konstruktioner och miljöer, vilket RISE har lång erfarenhet av och kunskap om.

På RISE hjälper vi dig med forsknings- och utvecklingsarbete kring material och konstruktioner som kommer i kontakt med vatten, processlösningar och biobränslen.

Korrosion i vatten

Avgörande betydelse för korrosiviteten i vatten är halten av löst syre, pH, temperatur, strömningshastighet samt halt Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- och SO42-. Dessutom kommer inverkan av mikrobiell tillväxt samt eventuella tillsatser av biocider att påverka korrosionshastigheten. Vatten, processlösningar och biobränslen

Korrosion i syror och alkaliska vattenlösningar

I syror och alkaliska vattenlösningar används oftast legerade stål som rostfritt och titan. Korrosionsproblematiken skiljer sig oftast markant mellan de olika lösningarna och kunskap kring hur materialet påverkas av miljön och hur det ska provas och utvärderas är därför nödvändig. Vid användning av nya biobränslen uppstår nya frågeställningar på materialen.

Specialanpassat laboratorium

Vi har ett väl utrustat laboratorium för elektrokemiska mätningar och spänningskorrosionsmätningar. Dessutom har vi specialanpassade korrosionsprovningsutrustningar för höga temperaturer och tryck samt explosionssäkrade utrustningar.


Andrew Gordon

Kontaktperson

Andrew Gordon

Enhetschef

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.