Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
PIMM DMA - Foto Boliden

Pilot för Industriell Mobil kommunikation i gruvor, Digitaliserad gruvarena

PIMM DMA var ett projekt i teknisk framkant där stora svenska företag samarbetade för att skapa en mer produktiv och säker gruvmiljö genom att skapa ett uppkopplat ekosystem samt testa hur gruvans processer kan digitaliseras och automatiseras. Projektet skapade förutsättningar till innovation och nya smarta tjänster.

Se PIMM DMA-filmen här

Under fem år har världsledande svenska aktörer samarbetat för att göra gruvindustrin mer säker och effektiv genom ett uppkopplat ekosystem. Samarbetet har inte bara lett till utveckling av gruvindustrin, digitalisering i industrimiljö och utveckling av 5G-teknologi utan samarbetet har också resulterat i ett uppkopplat ekosystem som hanterar industrins utmaningar vilket kan appliceras i andra industrier och länder. Det aktiva samarbetet mellan aktörerna har också skapat ett nätverk för möjligheter till vidare samarbete efter avslutat projekt vilket är ett framgångsrecept för stärkt svensk konkurrenskraft. PIMM DMA fokuserade på samarbete, digitalisering, agila arbetssätt, industriell 5G och ekosystem. Målet var att utvärdera mobil kommunikationsinfrastruktur i ett industriellt sammanhang där teknik, applikationer och affärsmodeller kan valideras och nya tjänster utvecklas. Långsiktiga effekter av PIMM DMA förväntas vara stärkt svensk konkurrenskraft. Projektets tester genomfördes i Bolidens gruvmiljö och insikter och lösningar kan återanvändas i andra branscher som digitaliseras. I projektet arbetade flera stora svenska företag för att skapa ett ekosystem där gruvoperatörer, underhållspersonal, utrustning och maskiner från olika leverantörer är uppkopplade och delar data med varandra för att skapa ökad säkerhet och produktivitet.

PIMM DMA har fokuserat på tre områden: 1) Ekosystem för datahantering, 2) Integration och hantering av system och 3) Applikationsutveckling för att skapa en säker, effektiv och uppkopplad gruva med smart teknologi. Med teknologi i framkant och projektparter som bidrar med stark teknisk kompetens har nya uppkopplade tjänster skapats och utvärderats i gruvan. Exempelvis förmedlas information från sensorer som mäter rörelse, temperaturskillnader och annat som påverkar gruvdriften genom det trådlösa kommunikationsnätverket i Kankberg-gruvan.

”Kunskap från PIMM-projekten är viktiga för gruvbranschen, men utgör framförallt basen för digitalisering av svensk industri. Vidare är många av produkterna och tjänsterna som företagen arbetat med i många fall kommande exportprodukter i sig.” Eilert Johansson, projektledare

Det trådlösa kommunikationsnätverket möjliggör även fjärrstyrda robotar, hjullastare och andra maskiner som ökar effektivitet, produktivitet och säkerhet. Genom att fjärrstyra maskiner behöver inte gruvans medarbetare arbeta i osäkra miljöer utan kan istället säkert vistas i kontrollrummet. Den nya tekniken bidrar till ökad produktivitet och säkerhet samt ger gruvans medarbetare ökad tillgänglighet. Tack vare det trådlösa kommunikationsnätverket finns möjligheten att hålla kontakten med familj och vänner 400 meter under jord med en mobiltelefon.

PIMM DMA har möjliggjort innovation inom servicearbete, produkter och tjänster genom mobil kommunikation och industriell automation. 

  • Innovation inom servicearbete för industriella mobilnät
  • Innovation inom mobil kommunikationsteknik
  • Innovation inom industriella produkter och tjänster genom mobil kommunikation.
  • Innovation inom industriell automation med inriktning på gruvor.
  • Innovation inom systems-of-systems.

PIMM DMA står för Pilot for Industrial Mobile communication in Mining, Digitalized Mining Arena och är ett fortsättningsprojekt till PIMM-projektet. PIMM pågick år 2015-2017 och efter avslutat projekt togs beslutet att fortsätta samarbetet för att ta vidare framtagna idéer. PIMM DMA startade strax därefter tillsammans med RISE, ABB, Epiroc Rock Drills, Boliden, Ericsson, Telia, Volvo CE, Wolfit och Infovista.

Projektet är avslutat och slutseminariet livesändes på Vinnovas hemsida. Du kan se sändningen här!

 

Sammanfattning

Projektnamn

PIMM DMA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

18 238 805 SEK

Partner

RISE, ABB, Epiroc Rock Drills, Boliden Mineral, Ericsson, Telia Sverige, Volvo Construction Equipment, Wolfit, InfoVista

Finansiärer

Vinnova, PiiA

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Eilert Johansson

Kontaktperson

Eilert Johansson

Chef Affärsutveckling

Läs mer om Eilert

Kontakta Eilert
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.