Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Brandbil i soluppgång
Foto: Lotta Vylund

Ny utbildning om bränders miljöpåverkan

Räddningstjänsternas roll är att skydda och rädda liv, egendom och miljö. Skador på liv och egendom syns ofta direkt. Skador på miljön är ofta osynliga och upptäcks först långt senare. Därför ska detta projekt åskådliggöra miljöeffekterna av räddningstjänstens insatser genom ett nytt utbildningskoncept.

Den komplexitet som finns i miljöfrågan gör det svårt att veta hur miljöaspekterna ska hanteras och värderas vid brandsläckning. Miljöfrågan börjar dock komma mer i fokus och räddningstjänsten vill bli bättre på att minimera sin miljöpåverkan vid insats. Det här är dock en svår uppgift och det har också funnits begränsat med forskningsstudier inom detta område vilket gör att många val har gjorts godtyckligt och utan faktabakgrund.

I ett försök att åskådliggöra de effekter räddningstjänstens insatser får på miljön har utbildningsverktyget Fire Impact Tool tagits fram i ett forskningsprojekt finansierat av Brandforsk och NFPA. Fire Impact Tool baseras på den senaste forskningen och illustrerar tydligt de miljöeffekter som uppstår vid olika taktiska val som görs när man släcker bränder. Både lokal och global miljöpåverkan analyseras i utbildningsverktyget. I dagsläget består Fire Impact Tool av ett Excelbaserat verktyg där miljökonsekvenserna av olika taktiska val vid insats jämförs.

Detta projekt har som övergripande mål att ta fram ett utbildningspaket för kunskapsöverföring mellan forskning inom området miljökonsekvenser vid brand och för de som är praktiskt verksamma. Målgruppen för projektet är räddningstjänsten, men andra verksamheter som också kan ha nytta av utbildningsmaterialet är till exempel kommunernas miljökontor och brandkonsulter. Utbildningspaketet kommer att t.ex. bestå av verktyget, handledning, utbildningsmaterial samt informationsmaterial. Projektet har följande delmål:

  1. Ökad kunskap inom räddningstjänsten vad gäller miljökonsekvenser vid insatsarbete.
  2. Ökad förståelse för hur forskningsresultat kan implementeras i utbildningsverksamhet hos räddningstjänsten.
  3. Ökad förståelse för hur ett verktyg (i det här fallet Fire Impact Tool) bör anpassas för att bäst användas av räddningstjänsterna i utbildningssyfte.

Sammanfattning

Projektnamn

M-KURS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Brandskyddslaget, Lunds Tekniska Högskola, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Syd

Finansiärer

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Projektledare

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.