Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Högkapacitetsfordon
Foto: Pierre Olsson, DBSchenker

Nationellt FoI- program High Capacity Transport (HCT)

RISE samordnar arbetspaket "Tillträde och övervakning" samt from 2023 även "Logistik och systemeffekter" inom det nationella forsknings och innovationsprogrammet (FoI): "Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT)". FOI-programmet i sin helhet koordineras av CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Målet för FoI-programmet var att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet. Definitionen av HCT är att det är längre och/eller tyngre fordonståg än vad nuvarande regelverk tillåter.

För styrning fanns en styrgrupp där framdriften i FOI programmet redovisades. Det fanns 10 olika arbetspaket som koordinerades av olika parter:

  • Infrastruktur (Trafikverket)
  • Ett samlat regelverk (Transportstyrelsen)
  • Trafiksäkerhet (VTI/SAFER)
  • Performance Based Standards (VTI)
  • Internationellt samarbete (CLOSER)
  • Följeforskning (KTH)
  • Tillträde och övervakning (RISE)
  • Logistik och systemeffekter (RISE)
  • Typfordon (Volvo/Scania)
  • Demonstratorer (Skogforsk).

I RISE uppdrag avseende arbetspaket "Tillträde och övervakning" har som mål att man med hjälp av data bland annat från de IT-system som uppkopplade fordon använder optimerade dessa fordons användning av infrastrukturen även kallat "Intelligent access". I FoI-uppdraget ingår: att på styrgruppsmöten redovisa vad som hänt inom området (omvärldsbevakning), ta fram förslag på forskningsuppdrag som behöver utföras, skriva text till HCT årsrapport samt delta vid konferenser samt även redovisa papers.

I uppdraget ingår också att tillsammans med programledare för HCT ansvara för internationella kontakter samt att samordna sig med närliggande arbetspaket inom HCT-programmet samt närliggande program som Geofencing programmet. Uppdraget utförs åt Trafikverket och RISE hade 2021-22 engagerat Wandel Consulting som underkonsult. From 2023 ansvarar RISE för två arbetspaket i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 

Relaterade dokument

Sammanfattning

Projektnamn

AP Tillträde & övervakning, AP Logistik

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltar i nationell styrgrupp och koordninerar AP Tillträde och övervakning samt Logistik och systemeffekter

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

1450 SEK

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Sara Ranäng

Kontaktperson

Sara Ranäng

Forskare

+46 10 228 45 89

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.