Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Högkapacitetsfordon
Foto: Pierre Olsson, DBSchenker

Nationellt FoI- program High Capacity Transport (HCT)

RISE samordnar arbetspaket "Tillträde och övervakning" inom det nationella forsknings och innovationsprogrammet (FoI): "Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT)". FOI-programmet i sin helhet koordineras av CLOSER vid Lindholmen Science Park. HCT-programmet togs fram av Trafikverket i en första version sommaren 2011.

Målet för FoI-programmet är att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet. Definitionen av HCT är att det är längre och/eller tyngre fordonståg än vad nuvarande regelverk tillåter.

För styrning av programmet finns en styrgrupp som har fyra möten per år där ansvariga för respektive arbetspaket  samt övriga parter i CLOSER deltar. Det finns 10 olika arbetspaket som koordineras av olika parter:

  • Infrastruktur (Trafikverket)
  • Ett samlat regelverk (Transportstyrelsen)
  • Trafiksäkerhet (VTI/SAFER)
  • Performance Based Standards (VTI)
  • Internationellt samarbete (CLOSER)
  • Följeforskning (KTH)
  • Tillträde och övervakning (RISE)
  • Logistik och systemeffekter (Sweco)
  • Typfordon (Volvo/Scania)
  • Demonstratorer (Skogforsk).

I RISE uppdrag avseende arbetspaket "Tillträde och övervakning" har som mål att man med hjälp av data bland annat från de IT-system som uppkopplade fordon använder optimerar dessa fordons användning av infrastrukturen även kallat "Intelligent access". I FoI-uppdraget ingår: att på styrgruppsmöten redovisa vad som hänt inom området (omvärldsbevakning), ta fram förslag på forskningsuppdrag som behöver utföras, skriva text till HCT årsrapport samt delta vid konferenser samt även redovisa papers.

I uppdraget ingår också att tillsammans med programledare för HCT ansvara för internationella kontakter samt att samordna sig med närliggande arbetspaket inom HCT-programmet samt närliggande program som Geofencing programmet. Uppdraget utförs åt Trafikverket och RISE har engagerat Wandel Consulting som underkonsult. Arbetet delas mellan dessa parter och sker i nära samverkan med uppdragsgivare.

 

Relaterade dokument

Sammanfattning

Projektnamn

HCT - AP Tillträde och övervakning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinerar arbetspaket Tillträde och övervakning, deltar i nationell styrgrupp

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

750 000

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Sara Ranäng

Kontaktperson

Sara Ranäng

Forskare

+46 73 084 97 85

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.