Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild som visar ett godstransportsystem som är resilient
Foto: TripleF

Resilienta fossilfria godstransportsystem (REFOG)

Framtidens fossilfria godstransportsystem måste också vara resilienta -- det vill säga tåliga mot överraskningar. Förstudien REFOG påbörjar arbetet med att identifiera problem, utmaningar och möjligheter i samband med omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem.

Omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem är en nödvändighet för att undvika en klimatkris. Men det räcker inte att designa godstransportsystemet så att det når fossilfrihet, systemet måste också designas så att det kan tillhandahålla nödvändig funktionalitet oavsett situation. Detta då delar av transportsystemet är samhällsviktigt och nödvändigt för det svenska samhällets funktionalitet. Ett nytt godstransportsystem måste alltså vara både fossilfritt och resilient.

Resiliens förstås här som förutsättningar för ett system att anpassa sig vid överraskningar eller störningar. Godstransportsystemet måste kunna hantera olika störningar som till exempel extrema väderhändelser, ett förändrat klimat och pandemier men också störningar som kan uppstå på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Förstudien REFOG syftar till att identifiera om och i så fall på vilket sätt fossilfria godstransportsystem även kan designas så att de blir resilienta.

Förstudien har avgränsats till det elektrifierade godstransportsystemet, och ett resultat från de intervjuer och den analys som genomförts är att detta är en för snäv avgränsning -- uppföljande studier måste inkludera även andra energislag.

Godstransportsystemet modelleras som ett system av system och analyseras med hjälp av system-baserade metoder.

Sammanfattning

Projektnamn

REFOG

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-2022

Total budget

500 000

Finansiärer

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Pontus Svenson

Kontaktperson

Pontus Svenson

Senior Forskare

+46 76 106 07 72

Läs mer om Pontus

Kontakta Pontus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Janhäll

Kontaktperson

Sara Janhäll

Forskare

+46 72 535 62 40

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.