Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggarbetsplatser i städer ökar.

HCT City: Fallstudie om massgods i städer - piloter och systemanalys

Projektet avser att visa att antalet lastbilar i städerna kan halveras, specifikt vid byggen med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet med färre lastbilar och mer last per enhet, kan även utsläppen av CO2 minskas med upp till 40 procent.

Projektet ska studera hur HCT-konceptet (High Capacity Transport) kan appliceras i städer, genom piloter i Varberg och Stockholm samt analyser i Sundbyberg och Uppsala. I projektet testas hypotesen att HCT-konceptet kan förbättra både produktiviteten och transporteffektiviteten avsevärt och därmed minska utsläppen av både CO2 och hälsovådliga emissioner, samtidigt som vägslitaget minskar och trafiksäkerheten förbättras eller förblir oförändrad.

Vidare demonstreras digital hantering och tillsyn av tillträdestillstånd samt geofencing för exempelvis kontroll av hastigheter och rutter.

Full paper TRA Lisbon 2022

Full paper (pdf, 528.46 kB)

Poster (pdf, 636.51 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

HCT City

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

SEK 24 miljoner

Partner

Volvo Technology, VTI, Trafikverket, Implenia, ABT-bolagen, AFRY, Parator, Ecoloop, Mantum, Wandel consulting, Uppsala kommun, Stockholm stad, Sundbyberg, Varberg

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Fredrik Cederstav

Kontaktperson

Fredrik Cederstav

Projektledare

+46 70 988 87 54

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.