Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Kostnadseffektiv koldioxidinfångning från svensk kraftvärmeproduktion

Biogena koldioxidutsläpp från 38 stora svenska punktkällor uppgår till ca 30 miljoner ton årligen. Att dessa utsläppskällor oftast ligger nära kusten ger Sverige goda möjligheter till biogen koldioxidavskiljning och lagring (BECCS). Banbrytande teknik kan reducera kostnaderna för infångning, vilket ökar incitamenten till fullskalig implementering.

För att minimera människans klimatpåverkan är det viktigt att minska utsläppen av växthusgaser. Bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (BECCS) är det enda möjliga sättet att realisera negativa utsläpp. BECCS har stor potential att bli kostnadseffektivt inom överskådlig framtid, men stora ansträngningar måste läggas på att utveckla ny teknik för koldioxidseparation för att göra BECCS ekonomiskt genomförbart. BECCS kan användas i många olika branscher, såsom massa & pappers-, kraftvärme -, biogas- och biomassaförgasningsindustrin. Bland dem utgör koldioxidutsläppen från kraftvärme- och massa & pappersindustrin en stor del. Därför är det ur ett svenskt perspektiv viktigt att särskilt studera koldioxidavskiljning från dessa två branscher.

Tillgänglig teknik för koldioxidseparation är mycket kostsam och utgör kring 70–90 % av den totala kostnaden för CCS (Carbon Capture and Storage). Samtidigt har tidigare arbeten ofta fokuserat på gasströmmarna från fossilbränslebaserade processer. Även om det är likartat att separera koldioxid(CO2) från biobaserade processer, kan den stora variation av olika typer av biomassa (så som jorbruks-, industri- och kommunalavfall, skogsrester, återvunnet trä och avloppsslam) resultera i olika gaskompositioner och flödeshastigheter (dvs. skala). Därför är det nödvändigt att utveckla kostnadseffektiv teknik som också är lämplig för hantering av gasströmmar från biobaserade processer. Detta projekt syftar till att utveckla ny och billig infångningsteknik som bygger på de fysikaliska fördelarna med immobiliserade jonvätskor. Målet är att minska kostnaderna (både capex och opex) med 50%. Detta kommer att främja utvecklingen av BECCS och kan potentiellt resultera i negativa utsläpp motsvarande 30 Mt CO2/år när det är fullt implementerat i svensk kraftvärme- och massa & pappersindustri.

De förväntade resultaten av detta projekt är (1) en ny experimentellt validerad teknik för CO2-separation med banbrytande prestanda för tekniska tillämpningar, (2) ny kunskap om egenskaperna hos immobiliserade jonsika vätskor för vetenskaplig forskning och teknikutveckling och (3) verifieringstester med verkliga gaser från förbränning av biomassa i en befintlig kraftvärmepanna belägen vid Smurfit Kappa,  Piteå. Om det lyckas kan konceptet vara moget och kommersialiserat inom 5-10 år efter projektets slut. Denna nya teknik är "fristående" och kan potentiellt användas i alla processer där CO2-avskiljning önskas. Den fångade koldioxiden är av hög renhet och kan därmed enkelt trycksättas och lagras.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Koldioxidinfångning från kraftvärme

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Biträdande handledare till LTU-doktorand, projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

5 522 500 SEK

Partner

Luleå tekniska universitet , Smurfit Kappa, Boden business park, Linde Gas

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Fredrik Weiland

Kontaktperson

Fredrik Weiland

+46 10 516 61 83

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.