Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Smart City Lab - kommunernas stödfunktion för datadriven utveckling

En standardiserad och kvalitetssäker datahantering och ett uppskalat nyttiggörande av data i Sveriges kommuner är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Vi är inte där än. Därför samlar vi nu hela ekosystemet i Smart City Lab.

Smart City Lab fokuserar på att stötta kommuner i uppbyggnaden av den bygga upp den mjuka digitala infrastrukturen - tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att kunna samla in och tillgängliggöra dynamiska data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt. 

Smart City Lab ska bidra till att kommuner och kommunala bolag ökar sin förmåga att genom datadriven innovation på ett kraftfullt sätt möta framtidens utmaningar och skapa en bättre plats för alla i en sammankopplad värld. Genom att bygga upp förmågan att kunna dela data inom en kommun och med andra aktörer kan kommuner ta nästa stora kliv i sin digitaliseringsresa. Projektet ska sänka trösklarna för att komma i gång och i betydande grad underlätta för de kommuner som redan har börjat sin resa.

Vi erbjuder en bred palett av insatser som guidelines, erfarenhetsdelning, konkreta verktygslådor, riktad coachning, seminarier med mycket mer. Insatser som syftar till att höja kunskapsnivån, öka kapaciteten och bearbeta nödvändiga grundläggande förutsättningar för att kunna dela data hos kommuner och kommunala bolag som är projektets primära målgrupp. Dessutom ska projektet påverka och samverka med leverantörer och nationella aktörer i ekosystemet runt datadelning i kommunerna för att säkerställa att alla för kommuner nödvändiga delar av den mjuka digitala infrastrukturen utvecklas och förvaltas.

Vi jobbar i linje med EU’s befintliga och framtida rekommendationer och är även med och påverkar dessa.

Smart City Lab välkomnar alla Sveriges kommuner och regioner som partners och samverkar även med andra nyckelaktörer i ekosystemet!

Smart City Labs webbplats är under utveckling - mer info och länk kommer att presenteras inom kort!

För vidare kontakt och mer information om Smart City Lab, kontakta projektledarteamet Therese Balksjö (https://www.ri.se/sv/person/therese-balksjo), Claus Popp Larsen (https://www.ri.se/sv/person/claus-popp-larsen) eller Anna Bondesson (https://www.ri.se/sv/person/anna-bondesson).

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Smart City Lab

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, Processledare, Digital strateg, Digital expertis.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Finansiärer

IoT Sverige, Vinnova

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Anna Bondesson

Kontaktperson

Anna Bondesson

Projektledare

+46 76 760 27 51

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.