Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilter-teknik

Projektet genomförs inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syfte är att utveckla ett system för gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilter-teknik. Askfilter är en enkel teknik som har potential att vara kostnadseffektiv för produktion av fordonsgas i liten skal

Genom att uppgradera biogas får gasen ett högre värde jämfört med dagens normala avsättning i form av kraftvärmeproduktion. Biogas som fordonsbränsle leder till stor miljönytta genom att ersätta fossila drivmedel. Vidare bidrar småskalig produktion av fordonsgas till ökad energisäkerhet genom att drivmedelsproduktionen blir mer decentraliserad. För lantbrukaren innebär fordonsgasproduktionen en förädling av den biogas som produceras vilket leder till högre intäkter från gasen och ökad lönsamhet. Därtill kan lantbrukaren själv använda gasen för att driva egna fordon i form av gasbilar och gasdrivna traktorer.

EIP-projektet ”Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilter-teknik”, som pågår under åren 2020-2022, har två slutmål:

1) Ta fram ett färdigt system för uppgradering av biogas till fordonsgaskvalité med hjälp av lastmaskinhanterat askfilter på gårdsnivå. Detta system riktar sig främst mot de minsta gårdsbiogasanläggningarna (motsvarar gårdar med ca 60–300 mjölkkor eller en biogasproduktion på 0,15–1 GWh/år). Systemet går att designa för att antingen uppgradera all gas på gården eller endast uppgradera den gasmängd som gården har avsättning för som fordonsbränsle samtidigt som resterande gas kan användas till el och värmeproduktion.

2) Bygga och testa en prototyp för ett automatiserat askfiltersystem som lämpar sig för medelstora och större gårdsbiogasanläggningar. Denna prototyp kommer inte nå samma tekniska mognadsgrad som det lastmaskinshanterade systemet men är ett naturligt nästa steg för innovationen och riktar sig mot större biogasanläggningar/kunder (ca 1–3 GWh/år).

Systemet med lastmaskinhanterat askfilter kommer att uppföras vid Naturbruksskolan Sötåsens gårdsbaserade biogasanläggning och den producerade fordonsgasen kommer att användas för att tanka gårdens biogastraktor och biogasbilar.

Inom projektet ingår design, tillverkning och installation av askfilter-systemet samt även att designa tekniska system för försäljning av gasen och titta på ett koncept för askhantering. Vidare kommer olika möjliga bolagsbildningar utredas för att finna lösningar på utmaningarna med att komma åt marknaden för fordonsgas från en småskalig biogasanläggning och att kunna säkerställer ekonomisk, effektiv och hållbar askhantering.

Sammanfattning

Projektnamn

Fordonsgasproduktion med askfilterteknik

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2024-12-31

Total budget

5 860 205 SEK

Partner

Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen, Nordic Gas Solutions

Finansiärer

Jordbruksverket, Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Henrik Olsson

Kontaktperson

Henrik Olsson

Senior projektledare

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.