Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
YIMBY

”Sun In My Backyard” (SIMBY)

SIMBY närmar sig solenergi ur ett personligt och systemperspektiv.  Projektet kombinerar expertis från designers och konstnärer med industri och vetenskap för att skapa interventioner för att inleda samtal mot inkluderande spekulativa framtider för solenergi. 

Idag är utvecklingen av energiteknologier ofta teknikdriven och ibland möts nya etableringar av förnybar energi av motstånd eller leder till målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål. Ett exempel är när behovet av energiförsörjning krockar med människors behov av energi och andra grundläggande behov t.ex. vackra, avkopplande boendemiljöer och kulturhistoriska miljöer.

Man brukar tala om ett ”not in my backyard-fenomen”. Vad skulle hända om man redan i början av utvecklingsprocessen tänker på att designa energiteknologier på ett sådant sätt att de också bidrar till andra mänskliga behov och önskemål än just energiförsörjning t.ex. behov av skugga eller en avkopplande utsikt?

I projektet SIMBY ställer vi frågan hur man med olika solcellsteknologier ”som pensel”  kan bidra till “mjuka värden i samhället” och undersöker processer för att skapa energiteknologier som bidrar till alla hållbarhetsmål i agenda 2023 samtidigt. Går det att med solcellsteknologi ”måla upp” ett samhälle som bidrar till andra värden t.ex. ett mer inkluderande, mer cirkulärt, mer jämställt, mer fredligt samhälle? I projektet ”Sun in my backyard” som finansieras av Energimyndigheten vill vi undersöka en värdedriven designprocess för en ny solcellsteknologi för att se om det går att skapa ett ”yes in my backyardfenomen” på ett nytt sätt.  

Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. 

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Bodil Karlsson

Kontaktperson

Bodil Karlsson

Forskare

+46 10 516 59 99

Läs mer om Bodil

Kontakta Bodil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.