Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SustAinimal
Foto: Malin Alm

SustAinimal

En centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem.

SustAinimal skall utveckla och sprida kunskap om husdjurens roll för ökad, mer hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sverige. Tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kommer att ingå, med stort fokus på att väga samman olika hållbarhetsfaktorer i utvärderingar av livsmedelssystem. Produktion av livsmedel från naturbetesmark får särskild uppmärksamhet eftersom det är en underutnyttjad markresurs med stort samhällsvärde. Skillnader i förutsättningar för livsmedelsproduktion inom Sverige kommer att synliggöras det genom att utvärdera scenarieron för livsmedelsproduktion i tre specifika regioner; Norr, Väst och Syd.  

SustAinimal kommer att bidra till digitalisering av livsmedelssystemet bl. a. genom digitalisering av delar av biodiversitetsbedömningar, att utveckla användningen av virtuella stängsel och digitala beslutsstöd för allokering av foderresurser på gårdsnivå. Policy och styrning av livsmedelsproduktion är andra viktiga områden. Hög grad av interaktion och samverkannära kontakt mellan akademi, företag, organisationer och myndigheter inom centret garanterar utbyte av kunskap och implementering av resultat under hela finansieringstiden.  

SustAinimals akademi erbjuder en dynamisk och inkluderande miljö som rustar unga forskare för att bidra till utveckling av hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Vår ambition är att år 2028 ha etablerat SustAinimal som det ledande kunskapsnavet för djurens roll i livsmedelssystemet i Sverige och omvärlden. 

Sammanfattning

Projektnamn

SustAinimal

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Biträdande Centrumchef, projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

48 000 000

Partner

Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiärer

FORMAS

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Per Peetz Nielsen

Kontaktperson

Per Peetz Nielsen

Senior Forskare

+46 10 516 69 29

Läs mer om Per Peetz

Kontakta Per Peetz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.