Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Läkemedel

Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikaresistens är en omfattande hälsoutmaning som hotar den hållbara utvecklingen i Sverige. För att motverka detta behövs antibiotikasmarta invånare, kommuner, regioner och internationella samarbeten som bidrar till arbetet. Arbetet inkluderar åtgärder för minskad smittspridning, utveckling av behandlingsmetoder och ansvarsfull användning av antibiotika.

Syfte och mål

Målet med projektet är att skapa en långsiktig innovationsmiljö där olika typer av aktörer kan samverka för att förstärka befintliga och skapa nya satsningar inom områdena infektionsprevention, ansvarsfull antibiotikaanvändning, utveckling av behandlingsalternativ, god övervakning och kunskapsspridning. I ett antibiotikasmart Sverige har medborgare kunskap om konsekvenserna av antibiotikaresistens och hur de kan agera för att minska smittspridning och använda antibiotika på rätt sätt, där arbetar alla kommuner och regioner med förbättringsprojekt utifrån medvetenhet om infektionsprevention och hållbar antibiotikaanvändning och där importerar och exporterar vi antibiotikasmarta arbetssätt. Ett antibiotikasmart Sverige förstår att tillgång till verksamma antibiotika är en del av hållbar utveckling och omfattar både de aktörer som redan är aktiva inom området samt de som skulle behöva komma igång – allt för att rusta för framtiden.

Utmaning

Resistens mot antibiotika är ett allt större problem världen över, en ökning som accelereras till följd av systematisk fel- och överanvändning både hos djur och människor i kombination med otillräckliga förebyggande åtgärder och smittspridning. Antibiotika är en förutsättning för vår möjlighet att förebygga och behandla infektioner men även för en modern sjukvård i stort. Bara i EU beräknas infektioner orsakade av resistenta bakterier leda till 33 000 dödsfall årligen och en sjukdomsbörda på 870 000 förlorade person-år. I ett globalt perspektiv beräknas 700 000 personer årligen dö till följd av resistens hos olika mikroorganismer och år 2050 uppskattas denna siffra ha ökat till 10 miljoner.

Lösning

Genom att etablera antibiotikaresistens som en samhällsutmaning och grundläggande folkhälsofråga kan en systemförändring komma till stånd. Alla delar av samhället behöver se hur de kan bidra för att verksamma antibiotika fortsatt ska finnas tillgängliga. Det ekosystem som Antibiotikasmart Sverige strävar mot inkluderar aktiva roller för civilsamhället, utbildningsväsendet, offentlig sektor, forskarsamhället och näringslivet. Det krävs en nationell kraftsamling av många olika aktörer som arbetar mot en gemensam vision, samordnade av en tydlig aktör med överblick över vad som sker inom området.

Sammanfattning

Projektnamn

Antibiotikasmart Sverige

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 år

Total budget

10 miljoner SEK

Partner

Folkhälsomyndigheten, Strama, ReAct, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Gävleborg, Lunds kommun, Nässjö kommun, Region Västerbotten, Region Stockholm, Tanums kommun, Västra Götalandsregionen

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Camilla Björn

Kontaktperson

Camilla Björn

Forskare

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.