Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
flicka_mormor_antibiotikasmart sverige_RISE

Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige är en nationell kraftsamling där vi arbetar mot en gemensam vision – ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv.

Nu är de första kriterierna för Antibiotikasmart Sverige lanserade! Först ut är kommuner och deras verksamheter – vatten- och avloppsverksamhet, äldre och funktionshinderomsorg. Läs mer på Antibiotikasmart Sveriges webbplats.

 

Syfte och mål

Målet med initiativet är att skapa en långsiktig innovationsmiljö där olika typer av aktörer kan samverka för att förstärka befintliga och skapa nya satsningar inom områdena infektionsprevention, ansvarsfull antibiotikaanvändning, god övervakning och kunskapsspridning. I ett antibiotikasmart Sverige har medborgare kunskap om konsekvenserna av antibiotikaresistens och hur de kan agera för att minska smittspridning och använda antibiotika på rätt sätt, där arbetar alla kommuner och regioner med förbättringsprojekt utifrån medvetenhet om infektionsprevention och hållbar antibiotikaanvändning och där importerar och exporterar vi antibiotikasmarta arbetssätt. Ett antibiotikasmart Sverige förstår att tillgång till verksamma antibiotika är en del av hållbar utveckling och omfattar både de aktörer som redan är aktiva inom området samt de som skulle behöva komma igång – allt för att rusta för framtiden.

Utmaning

Antibiotika är en förutsättning för vår möjlighet att förebygga och behandla infektioner men även för en modern sjukvård i stort. Resistens mot antibiotika är ett allt större problem världen över, en ökning som accelereras till följd av systematisk fel- och överanvändning både hos djur och människor i kombination med otillräckliga förebyggande åtgärder och smittspridning. Bara i EU dör varje år 33 000 människor på grund av antibiotikaresistens och globalt ligger motsvarande siffra på över 1,2 miljoner. Antibiotikaresistens är inte bara ett hot mot människors hälsa utan även djurens hälsa och mot ett hållbart samhälle. 

Lösning

Då antibiotikaresistens är en komplex samhällsutmaning behöver vi alla hjälpas åt för att ta oss an denna utmaning - vi behöver alltså vara fler och göra mer. Med visionen om ett antibiotikasmart Sverige som riktmärke vill vi bjuda in fler aktörer att jobba för att stärka förutsättningarna för att antibiotika ska fortsätta vara verksamma för att bota infektioner. Vi behöver skapa nya, innovativa insatser och arbetssätt samtidigt som vi tar tillvara på allt det som redan idag görs runt om i Sverige och världen. Målgrupper för insatserna är i nuläget invånare, kommuner och regioner samt deras verksamheter (förskola, skola, äldre- och funktionshinderomsorg, vatten- och avloppsorganisationer, sjukhus och primärvård) samt internationella aktörer. Vi arbetar dock ständigt med att inkludera flera målgrupper.  

När kan man undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens? Granskning av grundskolans och gymnasieskolans styrdokument och stödmaterial

Sammanfattning

Projektnamn

Antibiotikasmart Sverige

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Innovationsmiljöledare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

25 miljoner SEK

Partner

Folkhälsomyndigheten, Strama, ReAct, Region Gävleborg, Region Jönköping, Lunds kommun, Region Stockholm, Tanums kommun, Västra Götalandsregionen

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Camilla Björn

Kontaktperson

Camilla Björn

Forskare

+46 10 516 59 95

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.