Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

KLIMATSTRÖ-Lokalt rörflenströ ger bättre kretslopp av växtnäring

Stora volymer spån används idag som strömaterial. Genom att ersätta spånet med strö av halm och rörflen finns ett flertal miljö- och klimatvinster att vinna. Rörflen är ett energieffektivt och bra alternativ då det perenna gräset kan ge goda skördar varje år, på många jordtyper och i hela landet.

Jordbruksverket

Syfte och mål
Syftet med projektet är att ta fram en anläggning för produktion av rörflensströ som är lönsam på gårdsnivå.
Målet med projektet är att verka för att rörflensproduktion ska kunna öka i Sverige.

Utmaning
Stora volymer spån används idag som strömaterial. Genom att ersätta spånet med strö av halm och rörflen finns ett flertal miljö- och klimatvinster att vinna.

Lösning
Projektet använder den polska briketteringstekniken Biomasser som grundkomponent och kommer genom projektet att utveckla och komplettera detta system med olika funktioner. Genom projektet kommer rörflensströet att kvalitetssäkras avseende uppnådd temperatur för att kunna kallas hygeniserat. Förutom att utveckla ett fungerande anläggning kommer samarbetspartnerna arbeta med att öka intresset för att etablera rörflensströproduktion på flera ställen i landet.

Effekt
Då överskott av halm bara finns i vissa regioner och vädermässigt goda år, behöver stråvolymerna kompletteras. Rörflen är ett energieffektivt och bra alternativ då det perenna gräset kan ge goda skördar varje år, på många jordtyper och i hela landet.

Genom att ersätta spån med rörflen som strömedel fås ett bättre kretslopp av växtnäring samt kan produktion skapa intäkter på landets outnyttjade odlingsarealer.


Sammanfattning

Projektnamn

KLIMATSTRÖ

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-06-30

Partner

www.cewaro.se, www.glommersmiljoenergi.se, www.stallsimontorp.se, Erlandssons Lantbruk Nybro , Sven-Erik Wiklund Skellefteå, Väståkra gård, Umeå

Finansiärer

www.jordbruksverket.se

Projektets webbplats

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

+46 10 516 59 05
susanne.paulrud@ri.se

Läs mer om Susanne