Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

HandsOn

I HandsOn är målet är att små och medelstora företag ska få mer kunskap om och erfarenhet av interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad utveckling. Genom låg tröskel till samverkan ökar vi företagens möjlighet att ta del av forskning och teknik.

Logos för finansiärer

HandsOn är en fortsättning på projektet DesignIT och här sätter vi fokus på att SMF ska få stärka sin innovationsförmåga utifrån sina egna behov. Företagen får nya verktyg och metoder samt praktisk erfarenhet av att arbeta med digitalisering och innovation i verklig kontext i samverkan med forskningsaktörer.

Utmaning

Ökad digitalisering i samhället innebär att allt fler områden nyttjar informations- och kommunikationsteknik. Satsningar där interaktionsdesign och användarupplevelsen är i centrum behövs därför för att framtidens innovationer ska vara konkurrenskraftiga.

En annan utmaning är att företagen inte i nog utsträckning deltar i den kunskapsutveckling som sker på bland annat forskningsinstitut. Här kan HandsOn möjliggöra mer samverkan med forskningsinstitut genom sitt arbetssätt. Flexibla samarbetsformer, processer för distansoberoende samarbete och aktiviteter ute hos företagen gör det enkelt att ta del av aktiviteter i projektet. I HandsOn möjliggör vi även fler att ta del av de resultat från föregående projektet DesignIT, såsom uppskattade workshops, Teknikstudion samt tekniktester med Do-It-Yourself-approach.

Aktiviteter och målgrupp

De företag som kan ta del av projektet är små och medelstora företag i Norrbotten och delar av Västerbotten, oavsett bransch. Emellertid är besöksnäringen prioriterad av regionen och projektet varför också vissa stödjande aktiviteter kommer att anpassas för denna. Projektet har tre huvudaktiviteter:

Innovationsstöd innefattar aktiviteter där RISE och företag jobbar med design, ny teknik och innovationsmetod utgående från företagens egna behov, gärna praktiskt och med användare. Workshoparna Upplevelsen, Ljudsätt DIY och Tekniklabb från det tidigare projektet är exempel på aktiviteter vi erbjuder.

Gränsöverskridande innovation innebär att RISE och SMF driver innovationsprojekt i skärningspunkter mellan olika områden.

Förädling och spridning är aktiviteter som möjliggör att sprida, använda, vidareutveckla eller paketera det föregående projektet DesignIT's resultat såsom teknikstudion, demos, prototyper och metoder.

Aktiviteter under 2020

Under 2020 erbjuder vi workshops och samarbeten kring interaktionsdesign och användarupplevlese. Titta närmare på erbjudanden och vad som pågår på  projektwebben.

Våra workshopar och metoder är även anpassade för att genomföras på distans. Vi använder teknik och verktyg såsom Teams, Zoom, Mural.

 

 

 

Material till ljudsatt tavla

Kontakta oss!

Är ni ett företag i Norrbotten eller Västerbotten som är intresserade av att lära mer om digitalisering, innovation med utgångspunkt i design av användarupplevelser så är ni välkomna att höra av er. Titta gärna på föregångsprojektet DesignIT's webbplats för exempel på hur vi jobbar.

Sammanfattning

Projektnamn

HandsOn

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

10050000

Finansiärer

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord

Koordinator

Projektmedlemmar

Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.