Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

God ljudmiljö i stationssamhällen, digitalt verktyg för bulleråtgärder

Förtätning vid stationer kan skapa mer klimatneutrala transporter och resurssnålt resande, men buller kan vara en begränsande faktor. Projektet ska bidra till utveckling av mer hållbara samhällen genom att ta fram en digital verktygslåda som gör det möjligt att i tidiga planeringsskeden beskriva effekterna av planerade bulleråtgärder.

Syfte och mål

Projektets idé är att ta fram digitala verktyg för att underlätta investeringar i innovativa bulleråtgärder på eller i anslutning till järnvägsinfrastrukturen i stationsnära lägen och därigenom bidra till klimatnytta, hälsa och resurseffektiva lösningar.

Utmaning

Järnvägstrafiken förväntas öka de kommande decennierna och stora investeringar och satsningar kommer göras i Sverige. Förtätning runt stationer har en potential att skapa mer klimatneutrala transporter och resurssnålt resande. Men bullerproblematiken är en begränsande faktor för hållbara och effektiva lösningar.

Lösning

Den digitala verktygslådan ska ge möjlighet att virtuellt uppleva miljön redan i tidiga planeringsskeden för att beskriva vilka effekter planerade bulleråtgärder kan få när de implementeras och att sedan kunna beräkna samhällsekonomiska kostnader och nyttor, inverkan på fastighetsvärden samt klimatpåverkan. Projektet genomförs i tre faser, definition, genomförande och resultatspridning. I den avslutande fasen sprids resultaten från projektet vid workshops med aktivt deltagande från mottagargruppen. Projektet genomförs av en projektkonstellation av forskare och aktörer från Mistraprogrammet Urban Futures, samtidigt som InfraSweden2030 deltar aktivt i genomförandet.

Effekt

Projektet ska bidra till utveckling av mer hållbara städer och samhällen genom att ta fram effektivare verktyg att använda i planeringsprocessen av bulleråtgärder i stationssamhällen.


Sammanfattning

Projektnamn

God ljudmiljö i stationssamhällen

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

RISE projektleder och koordinerar projektet.

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

3 200 000

Partner

RISE, Chalmers, Mistra Urban Futures

Finansiärer

InfraSweden2030, Vinnova, Västra Götalandregionen, Trafikverket

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen