Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Certified to LAST arbetar för att ta fram en certifiering och märkning för hållbara produkter med fokus på lång livslängd

Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar

Pandemikrisen skapar omvälvande förändringar på arbetsplatser, men vad kan vi lära för att stå bättre rustade när snabba förändringar är "det nya normala"?

Projektets syfte

Att utifrån lärdomar från de extremt snabba svängningar som pandemikrisen krävt inom privata och offentliga verksamheter, skapa spin-off effekter som stärker arbetsplatsers förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö i en allt snabbare förändringstakt.

Projektet bidrar till att stärka partsgemensamt arbetsmiljö- och förnyelsearbete inför stora förändringar samt till erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatser, organisationer och branscher.

Genomförande

Projektet genomför bredd- och fördjupade studier vid arbetsplatser där verksamheter utmanats och hanterat stora svängningar.

En interaktiv forskningsansats tillämpas i ett etablerat samarbete inom HELIX Competence Centre partnerskap vid Linköpings universitet. Följande centrala områden fokuseras och belyses utifrån pandemikrisens effekter vid arbetsplatser i offentlig och privat sektor: 

-       Konsekvenser för arbetsmiljön och arbetsplatser

-       Mobilisering och prioriteringar på arbetsplatser, t ex insatser för hälsa, kompetensutveckling, omställning och förnyelseförmåga

-       Betydelse av partssamverkan, t ex arbetssätt och samverkansformer (inom och mellan arbetsplatser, andra organisationer och sektorer)

-       Framgångsfaktorer för att stå väl rustade inför framtiden, när förändringstakten som påverkar arbetsplatser förväntas öka
 

Förväntat resultat

En inspirationsguide med lärandeexempel och metodstöd för partsgemensamt arbetsmiljö- och förnyelsearbete för att stå bättre rustade inför en allt högre förändringstakt och större omställningar.

Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.