Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Svenskt bysamhälle

dRural: Öka utvecklingen av landsbygden genom digital transformation

Att skapa jobb och förbättra livskvaliteten på europeiska landsbygdsregioner är målet för dRural-projektet. Detta EU-finansierade syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats - som levererar många olika tjänster till invånare i gles- och landsbygd via en och samma portal.

31 partners från 9 länder har gått samman för att skapa en online-marknadsplats som erbjuder tjänster från lokala vårdorganisationer, kommuner eller yrkesverksamma till invånarna i landsbygdssamhällen. dRural ska bidra till ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen, främja lokala företag och förbättra livskvaliteten.  

Marknadsplatsen kommer först att lanseras i fyra landsbygdsregioner EU: Jämtland Härjedalen (Sverige), Extremadura (Spanien), Dubrovnik-Neretva län (Kroatien) och Region Gelderland Midden (Nederländerna). Den gemensamma digitala plattformen kommer att anpassas till lokala språk och behov i var och en av dessa regioner. Via plattformen kan sedan tjänster erbjudas av kommuner och offentliga organisationer inom hälso- och sjukvården samt av privata tjänsteleverantörer (till exempel utbildningsaktörer, tjänsteleverantörer, jordbrukare etc.).

RISE ansvarar för affärsstödsdelen inom projektet och kommer att stödja aktörer inom de fyra regionerna i att utforma eller utveckla sina affärsmodeller för att på bästa sätt kunna utnyttja möjligheterna med den digitala marknadsplatsen. Som en del av detta arbete kommer RISE bland annat att utveckla ett MOOC (Mass Online Open Course) för att kunna tillhandahålla visst utbildningsstöd för kommuner, vårdorganisationer och privata företag.  

För att säkerställa genomförandet kommer projektet också att stödja ett antal åtgärder för att förbättra bredbandstäckningen och tillgång till på Internet på landsbygden. dRural förväntas också expandera. I en andra fas kommer projektet att starta en öppen utlysning för andra landsbygdsregioner - s.k. spegelregioner - med intresse av att använda den digitala marknadsplatsen för tjänster. dRural startade i januari 2021 och kommer att pågå fram till 2024.

**This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grand agreement N. 101017304**

Sammanfattning

Projektnamn

dRural

Status

Avslutat

Region

Region Jämtland Härjedalen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2024-06-30

Total budget

15 M€

Finansiärer

H2020 - Boost rural economies through cross-sector digital service platforms

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Fereshteh Pourazari

Kontaktperson

Fereshteh Pourazari

Forskare

+46 10 516 69 21

Läs mer om Fereshteh

Kontakta Fereshteh
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.