Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Godståg som passerar station
Foto: Magnus Backman

Digitalisering och automation för godstrafik på järnväg (Fr8Rail II)

Fr8Rail II är ett EU-projekt inom Shift2Rail-programmet där RISE samverkar nära med de andra svenska parterna . RISE arbete består huvudsakligen av att utveckla en demonstrator för tidtabellplanering med huvudfokus på godtågens specifika behov. Dessutom undersöker RISE vilka faktorer som påverkar avgångstiden för godståg, samt gör en specifikation av en demonstrator för operativ tågstyrning.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten och punktligheten i järnvägssystemet genom att utveckla processer och metoder för tidtabellsplanering och att koppla dessa gentemot operativ trafikering, framför allt med fokus på godstrafik. Utveckling sker av processer och beslutsstöd för trafikering i ett korttidsperspektiv och därigenom minskar gapet mellan planerad trafik och utförd trafik. Planering av bangårdar och terminaler ska också integreras med planeringen av järnvägsnätet så att man på sikt ska kunna - så långt som möjligt och relevant - automatisera styrningen i hela kedjan. Interaktionen mellan aktörer, processer och kommunikation är viktiga delar.

RISE aktiviteter i projektet består huvudsakligen av följande delar:

  • Utveckling av demonstrator för tidtabellsplanering, speciellt för att kunna hantera förändringar för godståg nära trafikdagen.
  • Analys och kvanitfiering av faktorer som påverkar avgångstider från större rangerbangårdar.
  • Sammanställning av svenska erfarenheter av förarstödssystem för lokförare.
  • Forma en vision för en framtida svensk demonstrator för operativ styrning av järnvägen.

Arbetet bedrivs i nära samverkan med de övriga svenska parterna. RISE är sammanhållande part för de svenska forskningsutförarna.

Projektets egentliga namn är "Digitalization and automation of freight rail - FR8RAIL II".


Sammanfattning

Projektnamn

Fr8Rail II

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

2,7MSEK

Partner

KTH, Linköpings universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Lunds universitet

Finansiärer

Shift2Rail, Trafikverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Martin Joborn

Kontaktperson

Martin Joborn

Senior Researcher

+46 10 228 43 42
martin.joborn@ri.se

Läs mer om Martin