Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

BIOMIMIC - Innovativa biotekniska metoder för utvinning av metaller

Europa står inför utmaningen att säkra en hållbar tillgång till metaller. Detta projekt utvecklar kostnadseffektiv teknik för att extrahera metaller i avfallsströmmar – metaller som i dag deponeras eller slutar som farligt avfall.

BIOMIMIC logo
Foto: RISE

Syfte och mål
Det huvudsakliga målet med projektet är att skapa och validera nya biotekniska metallurgiska metoder som har potential att koncentrera metaller i en utspädd lösning samtidigt som återstoden är fri från giftiga substanser.

Utmaning
Projektet adresserar problem kring komplexa avfallsprocesser där metallerna finns i låga koncentrationer. 

Lösning
BIOMIMIC kommer att resultera i biotekniska metoder för metallutvinning från farligt avfall med hjälp av specialutvecklade mikroorganismer samt med en ny innovativ reaktordesign. Processen för att effektivt och selektivt utvinna metaller utvecklas och utvärderas samtidigt som sulfat avlägsnas från restvattnet.

Effekt
Projektets förväntade effekter inkluderar att:

  1. ta Sverige till framkant inom hållbar utvinnings- och processteknologi
  2. öka konkurrenskraften, skapa ökat värde av avfall och nya jobb
  3. låsa upp stora volymer av råmaterial medan man samtidigt reducerar vatten, energi och koldioxidavtrycket
  4. träna upp forskare att utveckla BIOMIMICs upptäckter och
  5. bidra till att nå europeiska innovationsmål för råmaterial.
     

Sammanfattning

Projektnamn

BIOMIMIC

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

29 månader

Total budget

1,1 miljoner euro

Partner

Fullständig lista över projektpartners och konsortiets medlemmar – från Sverige, Tyskland, Irland och Ungern

Finansiärer

Vinnova, Sverige, EPA Environmental Protection Agency, Irland, Bundesministerium für Bildung unf Forshung, Tyskland, ERA-MIN 2, en del av Europeiska Kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020

FN:s globala hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Karin Willquist

Kontaktperson

Karin Willquist

Senior forskare

+46 10 516 59 63
karin.willquist@ri.se

Läs mer om Karin