Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Billiga zeoliter för kostnadseffektiv koldioxidavskiljning

Billigare zeoliter skulle markant sänka kostnaden för koldioxidavskiljning. Detta är avgörande för att reducera kostnaden för den viktiga klimatåtgärden som går ut på att avskilja och slutlagra koldioxid - CCS.

Koldioxidavskiljning och slutlagring (CCS) är nödvändigt för att Sverige ska nå nettonollutsläpp 2045. Den uppskattade kostnaden för CCS i Sverige är minst 1000 SEK/ton infångad koldioxid(CO2). Avskiljning av CO2 står då för 70–80% av den totala CCS kostnaden, och denna kostnad utgörs främst av materialet som krävs för avskiljningen. Att utveckla kostnadseffektiva material för CO2-avskiljning anses därför nödvändigt för att göra CCS ekonomiskt bärkraftigt. RISE, Chalmers och ett antal industriella partners har ambitionen att reducera kostnaden för CCS genom att ta fram kostnadseffektiva CO2-avskiljningssystem där billiga zeoliter används som material för CO2-avskiljning ( av både biogena och icke-biogena CO2-källor). Detta projekt syftar till att optimera de experimentella betingelserna och uppskatta kostnaden för att producera zeoliter från industriella restprodukter och naturliga zeoliter samt att utvärdera dess prestanda för CO2-avskiljning.

Sammanfattning

Projektnamn

Zeoliter för koldioxidavskiljning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2.7 år

Total budget

3 263 270

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Höganäs Sweden AB, Lidköping Energi, Zeo-Concept ECE AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna