Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beslutsstöd för rationellt brounderhåll

Då åtgärder behövs för att underhålla eller reparera vår infrastruktur krävs det att ett antal beslut tas. Det finns ofta ett antal alternativ som kan väljas, frågan är hur det är möjligt att veta vilket alternativ som ger störst nytta för pengarna. Den frågan ligger till grund för en beslutstödsmodell som utvecklats inom BIG BRO.

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att utveckla ett nytt ramverk för beslutsstöd som kan användas för att kunna ta rationella och vetenskapligt grundade beslut angående underhållsåtgärder av befintlig transportinfrastruktur.

Utmaning

Underhåll och reparation av befintliga konstruktioner, till exempel broar, kräver att ett antal beslut fattas om vad som ska göras och när. Det är önskvärt att de beslut som tas ger ett så effektivt utnyttjande av resurser som möjligt, speciellt eftersom vår infrastruktur tillhör samhället och vi vill att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Beslut angående underhåll behöver därför tas med hänsyn till de kostnader och fördelar de ger till samhället i stort. Beslut måste dock ofta tas baserat på underlag som är behäftade med stora osäkerheter.

Lösning

Tanken med projektet var att bidra till utvecklingen av nästa generations tillståndsbedömning och underhåll. Projektteamet har tagits fram ett ramverk för rationellt beslutsfattande gällande tillståndsbedömning och underhåll av broar, där fokus har varit att utveckla strategier för hur olika beslut kan värderas med hjälp av sannolikhetsbaserade verktyg.

Effekt

Det utvecklade beslutsstödet gör det möjligt att skilja på olika beslutsalternativ samt att se vilket som är mest optimalt ur ett resursperspektiv och ger störst nytta. Det var också viktigt att kunna utnyttja metodiken i praktiken och anpassa till verkliga problem. Projektet bidrar till att göra vår infrastruktur mer hållbar.

Sammanfattning

Projektnamn

BIG BRO

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

3 827 200 kr

Partner

LTH, KTH, Chalmers, NCC, Tyréns

Finansiärer

BBT, InfraSweden2030

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Rickard Falkman

Kontaktperson

Rickard Falkman

Enhetschef

+46 10 516 65 62

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.