Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
tankstation

Anpassning av pyrolysolja för samuppgradering i konventionella raffinaderier

Snabb pyrolys är en lovande termokemisk teknik för att omvandla lågvärdig biomassa till förnybart vätskeformigt bränsle, så kallad pyrolysolja.

Detta projekt ska bidra till att en framtida introduktion av förnybar pyrolysolja som ett hållbart och livskraftigt komplement till fossil råvara i befintliga raffinaderiprocesser kan ske. Rå pyrolysolja innehåller dock ämnen med ofördelaktiga egenskaper vilket innebär att en effektiv och livskraftig konvertering till drivmedel i raffinaderier idag inte kan uppnås. I projektet kommer rå pyrolysolja tillverkad i pilotskala i Sverige därför att anpassas efter svenska raffinaderiprocessers krav, för att erhålla en hanterbar olja med lägre vatten-, syre- och metallinnehåll. Genom projektet kommer även en nationell kompetens i området att vidare utvecklas som kommer vara stöd för svenska företag när marknadsintroduktion sker.


Sammanfattning

Projektnamn

Samuppgradering av pyrolysolja

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1295 000 SEK

Partner

RISE

Projektmedlemmar