Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioprocesser för resurseffektivt nyttjande av avfallsvatten

Avfallsvatten har länge varit en underutnyttjad resurs. RISE jobbar för att fler avfallsströmmar ska tas tillvara och är experter på att använda bioprocesser för att rena processvatten och samtidigt nyttja dess innehåll för att producera värdefulla produkter.

Samhällets pågående cirkulära omställning kräver effektivt resursutnyttjande och säker avfallshantering. Processvatten kan exempelvis innehålla metaller, sulfat och/eller organiska föreningar. Höga halter sulfat i processvattnet kan leda till sulfidbildning, lukt och korrosionsproblematik.  Höga halter organiska föreningar/COD kräver energiintensiv vattenrening och bildar problematiskt bioslam. Miljöfarliga tungmetaller ackumuleras i ekosystemet om de släpps ut. Bioprocesser, det vill säga att nyttja naturens egna mikroorganismer för att omvandla avfall till resurs, möjliggör både lösningar på många avfallsproblem och ett bättre resursutnyttjande.  

RISE har lång erfarenhet av att nyttja bioprocesser för olika tillämpningar och erbjuder:

  • Energieffektiva metoder för sulfatreduktion i kombination med metallutvinning och svavelutvinning.
  • Energieffektiv omvandling av organiska föreningar till energibärare som vätgas eller biogas och/eller plattformskemikalier.
  • Expertkunskap om anaeroba bioprocesser och dess möjligheter och begränsningar.
  • Teknoekonomiska beräkningar och riskanalys för olika typer av bioprocesser.
  • Kinetisk modellering för ökad förståelse för bioprocesser
  • Infrastruktur för screeningförsök i labb för att uppskatta potential och pilotkörningar tillsammans med partner.
  • Kurser inom resurseffektivt avfallsutyttjande och anaeroba bioprocesser.

Vi är vana att samspela med kund och designa relevanta processer utifrån specifika behov. RISE bredd av expertiser möjliggör även effektiva och innovativa tvärvetenskapliga projekt.

Mer information

Urval av projekt

Multibio - Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi

Biomimic - Innovativa biotekniska metoder för utvinning av metaller

SO4Biored - Demonstration av biologisk sulfatreduktion i kalla klimat

Rapporter

Biological treatment toolbox for Swedish mine drainage

Bioraffinaderi i Skåne: en pusselbit för hållbar regional utveckling

Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.