Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsanalys inom vatten- och avloppsvattenområdet

Offentlig och privat sektor fattar regelbundet beslut som rör hantering av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. När alternativ för exempelvis exploatering, expansioner och om- och tillbyggnad ska utvärderas och prioriteras kan hållbarhetsanalyser baserade på multikriterieanalys och kostnadsnyttoanalys ge värdefulla insikter.

För komplicerade frågor om hantering av vatten och avloppsvatten bör beslut vägledas av information som uppmuntrar till en effektiv och hållbar vatten- och resursanvändning. Det är dock inte helt lätt att avgöra var eller vilka åtgärder som bör sättas in, speciellt om innovativa alternativ och åtgärder utvärderas. Genom hållbarhetsanalys kan hänsyn tas till både miljömässiga och sociala konsekvenser samtidigt som dessa sätts i relation till åtgärdernas kostnader. Detta möjliggör för välgrundade prioriteringar och beslut baserat på ett omfattande beslutsunderlag.

Våra hållbarhetsanalyser anpassas så att hänsyn tas till det som anses viktigt för den specifika organisationen, situationen och/eller regionen man befinner sig i. Hållbarhetsanalyserna kan utföras på alla typer av frågeställningar, från små till stora investeringar och policybeslut. Val av exempelvis ny vattentäkt, placering av dagvattenlösningar, organisatorisk struktur, hantering av näringsämnen från avloppsvatten och placering av teknik med hänsyn till brukare, organisation och platsens förutsättningar är några exempel på frågeställningar där vi har erfarenhet av att tillämpa hållbarhetsanalys.

Vi utvecklar och tillämpar skräddarsydda beslutsstöd för era frågeställningar vilket skapar förståelse för vilka avvägningar som krävs och vilka åtgärder som är ekonomiskt fördelaktiga samt socialt och miljömässigt hållbara. Denna förståelse krävs för att kunna göra välgrundade prioriteringar om åtgärder som syftar till en långsiktigt hållbar vatten- och resurshantering.

Erik Kärrman

Kontaktperson

Erik Kärrman

Enhetschef

+46 10 516 63 32

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.