Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi

MultiBio kommer att etablera och demonstrera ett nytt multifunktionellt bioraffinaderi i kaskadkoncept, som producerar tre förnyelsebara biobaserade produkter från pappersmassabrukens processvatten: 1) biovätgas, 2) biopolymerer och 3) proteinrikt tillskott till fiskfoder.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att demonstrera ett multifunktionellt bioraffinaderi i kaskadkoncept. De tre förnyelsebara biobaserade produkterna biovätgas, biopolymer och proteinrik fiskfoderingrediens kommer att produceras från pappersmassabrukens processvatten. Målet är att bidrar till att nå Sveriges miljökvalitetsmål och/eller transportpolitiska mål.

Utmaning

De miljöutmaningar som MultiBio angriper är klimatförändringarna genom användning av fossila bränslen och kemikalierm, utsläpp av plaster i haven som inte kan brytas ner samt utfiskning.

Lösning

Kaskadkonceptet utnyttjar bakterien Caldicellulosiruptors förmåga att omvandla hemicellulosa och näringsämnen, ur avfall och processvatten med lågt värde från massa- och pappersindustrin, till högvärdiga produkter: vätgas, organiska syror och proteinrik mikrobiell biomassa. I nästa steg används den organiska syran av ytterligare en mikrobiell kultur som kan producera biopolymerer samtidigt som den renar procesströmmar till utsläppskvalitet. Tillslut kommer möjligheten att använda den proteinrika cellmassan från stammar av Caldicellulosrirupter (> 63 % protein/g torrvikt), som tillskott till fiskfoder att utvärderas. Detta innovativa koncept ska realiseras genom att kombinera spjutspetskompetens och senaste teknik i ett unikt tvärvetenskapligt konsortium av forskare och entreprenörer.

Effekt

Detta kaskadbioraffinaderi har potential att bidra till omställning mot en hållbar cirkulär bioekonomi. Arbetet etablerar lösningar för uppskalning för att nå ett kommersiellt drivet demonstrationsprojekt. Projektresultaten kommer att stimulera spin-off i ekonomisk utveckling och möjliggöra teknikens spridning till nya produkt- och teknologiapplikationer. Detta inklusive nästa generations avloppsrening för cirkulära ekonomier, utvecklade ur värdekedjor av förnybara resurser som härrör från biovätgas, bioplaster och fiskmjöl. En utveckling av det föreslagna kaskadkonceptet leder till ökad förmåga att nå 7 av de 10 mest utmanande miljömålen för Sverige.


Sammanfattning

Projektnamn

MultiBio

Status

Pågående

Region

Region Skåne, Region Värmland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

5,3 MSEK

Partner

BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Paper Province, Rottneros bruk, Stora Enso Skoghalls bruk, Drinor, Fortum Waste Solution, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Lunds universitet, Promiko, Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiärer

Vinnova och projektets industriella partners

FN:s globala hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Karin Willquist

Kontaktperson

Karin Willquist

Senior forskare

+46 10 516 59 63
karin.willquist@ri.se

Läs mer om Karin