Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Projektet Industri 5.0 skapar koppling mellan process och externa användare vid olika bruk!

Idag saknas en enkel generell koppling mellan process och extern användare vid olika bruk vilket utgör hinder för utvecklingen av nya övervakningsapplikationer. I projektet Industri 5.0, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, kommer ny teknik att utvärderas i olika delsteg i samarbete med projektets partners, RISE Processum, PulpEye, Process IT, Telia, BillerudKorsnäs, och Kondor Processoptimering.

Målet för det två-åriga projektet Industri 5.0 är att bidra till att effektivisera olika processer, vilket leder till ökad resurseffektivitet och minskad energiförbrukning. Processövervakningen ger effektivare råvaruanvändning med färre reklamationer och mindre spill som resultat. – Lyckas projektet erbjuda en enkel uppkoppling och överföring av data kan alla installationer i världen erbjudas våra tjänster omgående på ett effektivt sätt, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye.

PulpEye kommer inledningsvis att testa tekniken i två pilotanläggningar hos RISE Processum, HTL-piloten och bioreaktorn BioBo. I framtiden kommer processteknikerna att skalas upp och då behövs både ny online-teknik och möjlighet till fjärrövervakning. NIR-teknik som används i massa- och pappersindustrin kommer att tillämpas på helt nya användningsområden som produktion av biooljor och för jäsningsprocesser.

                          - Detta är ett jätteintressant projekt där det finns en winwin-situation. Vi kommer att få snabbare analyser och PulpEye får tillgång till en stor mängd data säger Yvonne Söderström Nordin, Senior projektledare Processum.

Projektet ska visualisera stora mängder processdata utanför bruket på ett säkert och effektivt sätt. Det ska även utveckla en demonstrator där processverktyg ska hjälpa personal att kunna ta effektiva beslut.

Resultaten från projektet blir verktyg och arbetsmetoder som ger möjligheter att effektivt kunna fjärrövervaka och styra fabriker globalt. Det ska även utvecklas effektivare mätmetoder som ger bättre styrning vilket leder till energibesparingar.

PulpEye leder projektet som genomförs i samarbete med RISE Processum, BillerudKorsnäs, Process IT, Telia och Kondor Processoptimering.

Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.