Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fiskmjöl- och sojaprotein byts ut mot hållbara ingredienser i projektet FISK!

Fiskmjöl- och sojaprotein är de vanligaste ingredienserna i fiskfoder. Dessa ingredienser förblir inte hållbara när produktionen av odlad fisk ökar. RISE Processum har tillsammans med RISE PFI i Norge utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Det internationella projektet FISK knyter samman aktörer så att produktion av fiskfoder baserad på skogsråvara kan bli verklighet.

Laxuppfödningsindustrin är en av de sektorer som ämnar öka sin produktionskapacitet kommande år, men om den odlade fisken matas med sojaprotein kommer tillväxten både nationellt och globalt inte att vara hållbar. Därför behöver nya proteinkällor tas fram och där är single cell proteiner (SCP), i detta fall en svamp, producerade av skogsbaserade sockerarter, ett exempel. Cirkeln sluts och blir hållbar i och med att råvaran består av restprodukter, såsom grenar, toppar och andra sidoströmmar som man tidigare inte använt på liknande sätt.

Fördubbla biomassakoncentrationen från originalstammen

RISE Processum har under projektets gång lyckats utveckla en metod för att få en ökad biomassakoncentration av svampen när den produceras i bioreaktorer. Via den nya metoden har man lyckats att fördubbla biomassakoncentrationen jämfört med originalsvampen.

- Vi har utvecklat en effektiv metod för att styra svampens morfologi vilket har gett stor effekt på hur hög biomassakoncentration vi kan uppnå i produktionen vilket i sin tur är viktigt för den totala processekonomin. Det är intressant att små ändringar i en mikroorganism kan ge stora positiva konsekvenser för en storskalig process, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik Processum.

Processum har även utfört flertalet avvattnings- och tvättförsök i pilotskala i en nyfilterpress med bra resultat med avseende på renhet och torrhalt.

Under det gånga året har också olika tekniker för torkning utvärderats i samarbete med olika leverantörer. En av teknikerna visade sig fungera mycket bra vilket har lett till att Processum kommer att investera i en sådan tork och installera den i den nya pilothallen som ska byggas i Örnsköldsvik, en direkt effekt av FISK-projektet. Framöver i projektet väntar teknoekonomiska analyser på hur processen skulle fungera i en fullskalig fabrik.

Våra samarbetspartners på RISE PFI har karaktäriserat GROT (Grenar och toppar) från gran och björk på kolhydrater, lignin, extraktivämnen och aska. Vidare optimerar PFI förbehandlingen av GROT med en starksyraprocess för att maximera sockerutbytet och minimera koncentrationerna av hämmande ämnen.

Partners i projektet FISK är RISE Processum, RISE PFI, Synergifabrikken, Domsjö fabriker, Norra skog och Wood Works!

Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Alriksson

Kontaktperson

Björn Alriksson

Forsknings- och Affärsutvecklare

+46 10 516 67 53

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.