Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Processum – bioraffinaderi­utveckling för en fossilfri framtid

Vårt samhälle står inför utmaningar som kräver nya hållbara produkter och lösningar. En del i det arbetet är att ställa om från det som idag är fossilbaserat till fossilfria produkter tillverkade av förnybara resurser. Det är just det Processum arbetar med, omställning till fossilfria alternativ. I vår unika forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala och på så sätt är vi en länk mellan forskning och kommersialisering.

Processum är en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi. Processum är också navet i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher, nationellt och internationellt. Genom vårt stora kontaktnät kan vi föra samman entreprenörer med etablerat näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Som dotterbolag i RISE är Processum en del av en mängd forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer. Det gör att vi tillsammans med våra 2800 kollegor kan besvara, belysa och lösa problem med hjälp av expertis från flera olika områden, och på så sätt accelerera innovationsprocessen. 

Expert inom bioraffinaderi

Ett bioraffinaderi består av en rad nya processer och lösningar som tillsammans bildar en helhetslösning för omvandling av biomassa till gröna produkter, som tidigare varit fossilbaserade. Det är ett område som kräver bred samverkan och tillgång till många olika specialistkompetenser. Processums kompetensområden inom bioraffinaderi är Bioteknik, Organisk kemi, Restmaterial, Energi, samt Patent . På Processum arbetar specialister som har både specifik kompetens inom sitt ämnesområde, samt kunnande för att projektleda utvecklingsprojekt och affärsutveckling.

Intresserad av att veta mer om vår kompetens och infrastruktur? Här hittar du en överblick över vår test- och demomiljö. 

Kontakt: research@processum.se

Nyheter

Nyhet

Unik insektsodling renar industrirester och blir ny näring

Rester från massaindustrin blir näring för insekter, som i sin tur blir mat, medan deras spillning blir ny näring för skogsplantor. För bra för att vara sant? Nej, det är startupbolaget Tebritos senaste idé, som nu testas tillsammans med bland andra RISE Processum och SCA.

Tebrito i Orsa jobbar sedan flera år med att ta fram ett system för odling av insekter som livsmedel, där mjölmaskar odlas i industriell skala och blir basen för ett högvärdigt protein. Insekter spås av många blir en viktig proteinkälla i framtiden, och Tebrito har kommit långt på vägen. I oktober öppnade ny lagstiftning för att insekter ska få säljas som människoföda i Sverige. Samtidigt sålde Tebritos nyemission på 8,3 miljoner kronor slut på en vecka. Bolagets testanläggning producerar 100 kilo insekter i veckan, en fullskalig odling skulle kunna odla fram hundratals ton mjölmaskar varje år.

Bolagets senaste innovation ger Tebrito en unik plats på marknaden. Under förra året provade man att använda bioslam från massaindustrin som näring för mjölmaskarna, i stället för rester från spannmålsindustrin. Det visade sig fungera – och öppnade för en helt ny och unik värdekedja.

– Vi kan hjälpa pappersindustrin att göra något bra, på flera olika sätt, av något som idag kostar dem pengar att bli av med. De blir mer cirkulära, får mindre utsläpp och blir mer miljövänliga. Och för oss innebär det att vi nästan kan få betalt för att föda våra larver, säger Nils Österström, vd och medgrundare för Tebrito.

Under 2020 har Tebrito som ett av fem bolag deltagit i Forest Business Accelerator, ett program från BizMaker där RISE Processum, SCA och IBM samarbetar för att utveckla produkter eller tekniker med koppling till bioekonomi och skogsnäringen.

Vi försöker alltid hitta nya möjligheter där våra restströmmar kan skapa nytta och nya värden. Det är extra roligt när en sidoström som vi har kan matchas med en produkt med stort marknadsbehov, det vill säga protein för olika typer av foder. Dessutom innebär processen produktion av gödsel för plantor. Vi kommer tillsammans att jobba vidare för att testa denna möjlighet, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Tebrito har också inlett samarbeten med RISE Processum och IBM. Bland annat har man sökt och fått pengar från RISE Processums FoU-råd.

– Det här är precis en sådan idé som vi söker efter dagligen. Restströmmar är en stor utmaning för skogsindustrin, och om man kan erbjuda en lösning på det och samtidigt bidra med nya värden så är det väldigt bra. Det är också tacksamt att jobba med ett bolag som vet precis vad de vill och vad det är de kan bidra med, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE Processum.

Tebrito befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, där man parallellt ser över hur produktionen kan automatiseras med hjälp av AI. Nils Österström tror att försöken med bioslam kan bidra till bolagets utveckling och bli en viktig del av verksamheten.

– Det här gör oss unika bland insektsföretag, säger Nils Österström

Kontakt

Karin Johnson

Kontakt

Karin Johnson

Verkställande direktör

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.