Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE Processum – bioraffinaderi­utveckling för en fossilfri framtid

Vårt samhälle står inför utmaningar som kräver nya hållbara produkter och lösningar. En del i det arbetet är att ställa om från det som idag är fossilbaserat till fossilfria produkter tillverkade av förnybara resurser. Det är just det RISE Processum arbetar med, omställning till fossilfria alternativ. I vår unika forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala och på så sätt är vi en länk mellan forskning och kommersialisering.

RISE Processum är en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi. RISE Processum är också navet i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher, nationellt och internationellt. Genom vårt stora kontaktnät kan vi föra samman entreprenörer med etablerat näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Som dotterbolag i RISE är RISE Processum en del av en mängd forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer. Det gör att vi tillsammans med våra 2800 kollegor kan besvara, belysa och lösa problem med hjälp av expertis från flera olika områden, och på så sätt accelerera innovationsprocessen. 

Expert inom bioraffinaderi

Ett bioraffinaderi består av en rad nya processer och lösningar som tillsammans bildar en helhetslösning för omvandling av biomassa till gröna produkter, som tidigare varit fossilbaserade. Det är ett område som kräver bred samverkan och tillgång till många olika specialistkompetenser. RISE Processums kompetensområden inom bioraffinaderi är Bioteknik, Organisk kemi, Restmaterial, Energi, samt Patent . På RISE Processum arbetar specialister som har både specifik kompetens inom sitt ämnesområde, samt kunnande för att projektleda utvecklingsprojekt och affärsutveckling.

Intresserad av att veta mer om vår kompetens och infrastruktur? Här hittar du en överblick över vår test- och demomiljö. 

Kontakt: research@processum.se

Prenumerera på RISE Processums nyhetsbrev

Kontakt

Karin Johnson

Kontakt

Karin Johnson

Verkställande direktör

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.