Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Reaktorsystem för kemiska bioraffinaderiprocesser

RISE dotterbolag RISE Processum i Örnsköldsvik har utrustning och piloter i olika storlekar för att skala upp kemiska bioraffinaderiprocesser och synteser. I ett ATEX-klassat rum finns ett reaktorsystem med piloter som används för att utveckla processer och produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Anläggningen är unik i Sverige och öppen för alla.

I reaktorsystemet ingår:

  • Kontinuerliga processer och batch-reaktorer upp till 50 liter (Hastelloy, 20 bar)
  • Kontinuerlig destillation
  • Soxhlet extraktion i pilotskala
  • Möjlighet till hydrogenering

Hela reaktorsystemet är inrymd i ett explosionsklassat rum som uppfyller alla krav på ett ATEX-laboratorium. Allt är inkapslat och inga rörliga delar ska kunna orsaka gnistbildning som i värsta fall skulle kunna leda till antändning och en explosion om atmosfärens sammansättning i rummet tillfälligtvis skulle vara antändbar. Eftersom vi uppfyller säkerhetskraven kan alla sorters lösningsmedel hanteras.

Det finns även installerat hydrogenereringskapacitet och kan därmed mätta olika kemiska föreningar med vätgas i den reducerande atmosfären. Med hjälp av två destillationskolonner som installerats kan organiska föreningar renas upp. I reaktorsystemen kan synteser av organiska molekyler ske liksom extraktion och fraktionering av exempelvis biomassa. Beroende på typ av projekt kan reaktorerna kombineras på olika sätt.

En komplett fabriksprocess i liten skala kan efterliknas så att kunder och samarbetspartners kan testa intressanta idéer. Ett viktigt komplement till pilotutrustningen i ATEX-rummet är vårt flödeskemisystem där man kan snäva in de viktiga parametrarna för den kemiska reaktionen innan försök görs i ATEX laboratoriet. 

Anläggningen är unik i Sverige eftersom den är tillgänglig för alla som vill lägga uppdrag här. Att skaffa en motsvarande anläggning är en stor investering och då blir det väsentligt mycket billigare för universitet och företag att anlita oss för att under total sekretess testa intressanta process- och produktidéer.

Fakta

Namn på Test & Demo

Reaktorsystem för kemiska bioraffinaderi

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Västernorrland