Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Sammanfattningar av forskningsresultat

Här finner du populärvetenskapliga sammanfattningar från FINEST olika forskningsområden. Presentationerna beskriver nytta och praktiska användningsområden och kan laddas ner i pdf-format.

Populärvetenskapliga sammanfattningar

Klimatpåverkan från växtbaserade köttanaloger 

Växtbaserade köttanaloger presenteras ofta som ett klimatsmart alternativ men kunskapen om klimatpåverkan från produktgruppen i förhållande till andra livsmedel är för närvarande begränsad. En ny studie har sammanställt kunskapsläget och bidrar till en mer nyanserad bild av köttanalogers klimatpåverkan jämfört med andra produkter.

Kontaktperson: Elinor Hallström

Bärometer 2021 – vart tar bären vägen?

Det har länge funnits osäkerheter kring insamling och handel med vilda bär i Sverige. En ny studie baserad på intervjuer med svenska bärföretag har sammanställt information om säsongen 2021. Den bild som målas upp är i linje med tidigare uppskattningar men bjuder också på överraskningar.

Kontaktpersoner: Johnn Andersson och Charlotta Hedberg

Konsumenters attityder kopplade till växtbaserad yoghurt

Hur resonerar konsumenter om växtbaserad yoghurt, och vad motiverar deras val? Detta undersöktes i en konsumentstudie där 702 konsumenter i åldrarna 18-75 deltog. Det är viktigt att förstå konsumenters attityder och förväntningar både för att veta vilka produkter som behöver utvecklas och sättas på marknaden samt hur de ska marknadsföras. Studien ger insikt i hur olika konsumentgrupper resonerar och prioriterar då de väljer mellan mjölkbaserad och växtbaserad yoghurt.  

Kontaktperson: Johanna Östlund

Framväxten av det svenska innovationssystemet kring växtbaserade köttanaloger

För att förstå framtiden måste man förstå historien. Innovationssystemet kring växtbaserade köttanaloger började växa fram under 1990-talet och fick sin första riktiga skjuts 2006. Denna studie är viktig för livsmedelsaktörer som önskar blicka framåt och fundera kring hur en fortsatt utveckling av växtbaserade köttanaloger kan se ut. Aktörer intresserade av en hållbar omställning till minskad köttkonsumtion med hjälp av växtbaserade köttanaloger kan betrakta studien som ett sätt att identifiera vad som har fungerat förr och vad som fortfarande hindrar en accelererad omställning.

Kontaktperson: Helena Fornstedt

Växtbaserade köttanaloger – näringsmässiga styrkor och utmaningar

RISE har publicerat en studie där man kartlagt och bedömt den näringsmässiga kvaliteten av köttanaloger på den svenska marknaden. Köttanaloger har potentiella styrkor men också utmaningar, sett till deras möjlighet att bidra till en hälsosam kost.

Kontaktperson: Susanne Bryngelsson

Matcha alternativa proteiner med lämplig produkt för att nå framgång på marknaden

Behovet att minska konsumtionen av köttbaserade produkter driver utvecklingen av proteinrika livsmedel som är hälsosammare och bättre för miljön. Men det är oklart vilka av de nya produkterna som kommer att tas emot väl av marknaden. Denna studie jämför olika kombinationer av produkter och råvaror för att identifiera lämpliga och olämpliga matchningar.

Kontaktperson: Elizabeth Hörlin