Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Pressgjutning

Introduktion i pressgjutning

Den globala efterfrågan på pressgjutna komponenter ökar stadigt och nya legeringar, pressgjutprocesser och flexibla automationslösningar utvecklas ständigt för att kunna möta kraven på ekologiskt och ekonomiskt hållbara komponenter.

Är du intresserad av utbildning inom detta område? Välkommen att fylla i formuläret nederst på sidan så kontaktar vi dig.

Den globala efterfrågan på pressgjutna komponenter ökar stadigt, framför allt inom fordonsindustrin, men även inom sektorer som handburna arbetsmaskiner, elektronik, digital infrastruktur, möbler samt bygg- och sjukvårdssektorn. Nya resurseffektiva legeringar, gjutprocesser och flexibla automationslösningar utvecklas för att kunna möta kundernas krav på ekologiskt och ekonomiskt hållbara komponenter. Även på verktygssidan skapas nya förutsättningar med högpresterande stål och effektiva tillverkningsmetoder, t ex additiv tillverkning.  

Tyngdpunkten i kursen ligger på pressgjutning av aluminium i horisontell kallkammarmaskin. Områden som berörs är grundläggande materialkunskap inklusive smältning och smältabehandling, tillverkning av formverktyg, olika typer av pressgjutmaskiner och pressgjutprocesser. Kopplat till komponenten behandlas design- och konstruktionsregler, utformning av ingjutsystem i verktyget inklusive vakuum samt simulering av formfyllning och stelning.

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en god insikt kring pressgjutningens grundläggande principer och teknikens möjligheter och begränsningar avseende material och geometrier hos komponenten. Målet är att deltagarna dels skall kunna avgöra när pressgjutning är en lämplig tillverkningsmetod, dels förstå hur processens olika moment påverkar komponentens kvalitet och tillverkningskostnad. 

Innehåll

Kursen består av huvudmomenten: Materialkunskap, Verktygskunskap, Pressgjutmaskiner, Processkunskap samt Processimulering.

Målgrupp

Kursen ger såväl maskinoperatörer som produktutvecklare/konstruktörer en god teoretisk förståelse för pressgjutprocessens för- och nackdelar kopplat till olika komponenter och applikationer. Kursen passar också för inköpare av pressgjutgods samt personal inom kvalitets- och miljöområdet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Föreläsare

Roger Svenningsson
Conny Gustavsson
Marie Fredriksson

Pris 

7 900 kr

Rabatter

Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

Vid anmälan av två eller flera personer från samma företag ges 10 % rabatt från och med andra deltagaren.

Övrigt

Ordinarie utbildningsort är Jönköping, men kursen kan också genomföras som en företagsspecifik och företagsförlagd uppdragsutbildning som då kan anpassas till det specifika företagets behov och önskemål. Om så önskas kan kursen också levereras på distans via Microsoft Teams. 

Kontakta kursansvarig nedan för frågor om kursens innehåll.

För mera övergripande och praktiska frågor, kontakta administratören.

Undervisningstyp

Kurs,

Undervisningsform

Fysiskt,

Kurstimmar

8

Kursspråk

sv

Tillfällen

26 september 2023 - Jönköping
Tullportsgatan 3 Jönköping
Karta
26 sep 2023
08:30-16:00
7900 SEK (exklusive moms)
Talare
Program
Talare

Roger Svenningsson

Forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Produktutveckling och framtagning av gjutna komponenter där simulering använts som stöd.

Conny Gustavsson

Forsknings- och affärsutvecklare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Conny har arbetat med pressgjutning under drygt 30 år och utbildat mer än 500 pressgjuterioperatörer.
Conny är också ansvarig för RISE nätverk ”Pressgjutning”.

Marie Fredriksson

Enhetschef Komponentgjutning, RISE Research Institutes of Sweden AB

Specialist inom gjutna lättmetaller (aluminium och magnesium) och gjutprocesser.

Program

Agenda - förmiddag

08.30 – 08.45 Introduktion till kursen, praktiska frågor
 
08.45 – 09.30 Materialteknik – legeringar och legeringselement, smältahantering, koppling mellan smältans egenskaper och gjutdefekter. Säkerhetsfrågor kring hantering av smält metall, Marie Fredriksson
 
09.30 – 09.50 Kaffe/te
 
09.50 – 11.00 Materialteknik – forts., Marie Fredriksson
 
11.00 – 11.10 Bensträckare
 
11.10 - 12.00 Konstruktion, design och simulering – komponenters gjutbarhet och kassationsförebyggande lösningar och åtgärder, Martin Risberg

Lunch

Agenda - eftermiddag

13.00 – 14.00 Maskin- och processkunskap – pressgjutmaskinens uppbyggnad och funktion, gjutförloppet, processoptimering och övervakning, kringutrustning i en gjutcell, Conny Gustavsson
 
14.00 – 14.10 Bensträckare
 
14.10 – 15.00 Verktygskunskap – material, uppbyggnad, värmning/kylning, formsmörjning, livslängd, skötsel/service under drift, Conny Gustavsson
 
15.00 – 15.15 Kaffe/te
 
15.15 – 15.45 Hållbar produktion – energi- och miljöaspekter ur ett operatörsperspektiv, resurseffektivisering, klimatpåverkan, Conny Gustavsson
 
15.45 – 16.00 Summering, utvärdering, avslutning, Conny Gustavsson

Kontaktperson

Roger Svenningsson

Forskare

+46 10 228 45 61

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Elisabeth Holst-Samuelsson

Administratör

Elisabeth Holst-Samuelsson

Kundsupportadministratör

+46 10 228 49 03

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.