Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Opartiskhet och oberoende vid certifiering

RISE Certifiering skapar förtroende för sina tjänster genom att vara objektiva i genomförandet av uppdrag. Det innebär att vara uppmärksam på att uppdrag utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att objektiva bevis söks för att visa att tjänsten eller produkten uppfyller ställda krav.

RISE kan inte medverka i utveckling, produktion, underhåll, distribution, installation eller kan inte utföra konsulttjänster för produkter som vi certifierar. RISE utför heller inte konsulttjänster inom ledningssystem eller internrevision av ledningssystem för kunder som RISE certifierar. Dessutom utbildar RISE Certifiering inte personer som vi certifierar. RISE erbjuder heller inte konsulttjänster för samma kunder och uttalande som RISE verifierar eller validerar.

RISE Certifiering är ett tredjepartsorgan, det vill säga vi utför våra tjänster oberoende av den organisation som levererar de produkter och tjänster som vi certifierar, verifierar eller validerar. RISE har inget egenintresse i resultatet av genomförandet av tjänsten. I många fall utförs tjänsterna under ackreditering med ibland som oackrediterad tjänst. Oavsett om tjänsten är ackrediterad eller inte gäller samma krav på opartiskhet.

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom certifiering, verifiering och validering. RISE erbjuder även tjänsten kravutredning men den är begränsad till att förklara och förtydliga krav på produkter och tjänster. Tjänsten genomförs utifrån standarder och regulatoriska krav.

Mer information

+

Certifieringsstyrelsen

+

Kvalitetspolicy

För RISE finns en kvalitetspolicy som är beslutad av RISE styrelse. Denna policy gäller även för RISE certifieringsstyrelse.

Gå vidare till RISE policydokument.