Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Diplomerad Lufttäthetsprovare

Utbildningen riktar sig till dig som utför lufttäthetsprovningar av byggnader enligt SS‑EN ISO 9972:2015 och vill visa för din uppdragsgivare att du har kompetens att utföra provningen korrekt.

Du kommer också att få förståelse för hur man i byggprocessens olika skeden kan arbeta för god lufttäthet där utgångspunkten är Branschstandard ByggaL - Metod för byggande av lufttäta byggnader som nyligen genomgått en omfattande revidering och uppdatering till branschstandard.

Målgrupp

Utförare av lufttäthetsprovningar av byggnader.

Förkunskapskrav

Mätteknisk kunskap

Byggteknisk kunskap – kunskap om konstruktioner och byggprocessen (högskoleingenjörsexamen eller minst 5 års erfarenhet från byggsektorn inom projektering eller produktion)

Ska ha utfört/deltagit i minst fem lufttäthetsprovningar med luftläckagesökning vilket ska verifieras genom att rapporter från dessa skickas in till oss före utbildningens start. Deltagarens namn ska finnas angivet i rapporten (uppdragsgivare kan maskeras)

Tillgång till lufttäthetsprovningsutrustning (fläktutrustning med tillbehör) och utrustning för luftläckagesökning (t ex lufthastighetsmätare och värmekamera) samt behärska dessa. Utrustningen tas med och används vid det praktiska provet

Inneha eget exemplar av standarden SS-EN ISO 9972:2015

Föreläsare

Föreläsare är flera experter vid RISE, däribland Owe Svensson och Thorbjörn Gustavsson samt Paula Wahlgren, Chalmers Tekniska Högskola och via förinspelade videoföreläsningar.

Innehåll

Utbildningsprogram dag 1:

 • Varför ska man bygga lufttätt?
 • Rollen som Diplomerad Lufttäthetsprovare
 • Lufttäthetsprovning
  • Standarden SS-EN ISO 9972:2015 och branschstandard ByggaL
  • Definition och beräkning av omslutningsarea
  • Metodval
  • Sektionering vid provning
  • Mottryck
  • Praktiska tips, tolkningar, felkällor
  • Alternativa provningsprogram (förinspelad videoföreläsning)
 • Var sker luftläckagen och hur bygger man lufttätt?
  • Principer för att bygga lufttätt (fokus på byggskedet)
  • Tätningsprodukter och metoder (förinspelad videoföreläsning)
  • Lufttäthetsklassning av fönster och dörrar
  • Beständighet
  • Krav och kriterier i byggreglerna och frivilliga klassningssystem

Utbildningsprogram dag 2:

 • Branschstandard ByggaL
 • Ritningsgranskning
 • Praktisk genomgång av lufttäthetsprovning och luftläckagesökning
 • Teoretiskt prov

Praktiskt prov genomförs i Borås vid separat tillfälle där deltagaren har med sig egen utrustning för täthetsprovning och luftläckagesökning.

Praktisk information

Tid

2 apr 2019 - 3 apr 2019

Kommun

Borås stad

Arrangör

Division Samhällsbyggnad, Byggteknik

Typ av arrangemang

Utbildning

Validering

Diplomering

Betalningsinformation

Avgiften inkluderar teoretiskt prov, praktiskt prov och ett intyg (diplomering) vid godkända prov (publiceras på www.byggal.se). Vid ett eventuellt omprov tillkommer en avgift för detta.

Sista anmälningsdatum

15 mar 2019

Plats

RISE Research Institutes of Sweden, Borås

Anmäl dig här!

Ansvarig

Thorbjörn Gustavsson

Teknologie magister

+46 10 516 52 79
thorbjorn.gustavsson@ri.se

Läs mer om Thorbjörn

Carina Johansson

Administratör

Carina Johansson

Enhetscontroller, projektcontroller

+46 10 516 51 58
carina.johansson@ri.se

Läs mer om Carina