Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kalibrering av temperaturmätsystem

Kalibrering av temperaturmätsystem

För att göra korrekta temperaturmätningar behövs mer än bara avancerade och noggranna mätinstrument. Det krävs både kännedom om de begränsningar som finns och insikt om alla de möjligheter som utrustningen ger. Att mäta är att veta och med rätt kunskap så vet du också vad du mäter!

I kursen går vi igenom hur olika mätsystem fungerar och vilka faktorer som man måste ta hänsyn till för att kunna mäta rätt och välja en lämplig kalibreringsmetod.  Vi fokuserar på de vanligaste givartyperna Pt100 och termoelement, men både andra givartyper och beröringsfria mätprinciper ingår. Vi visar de vanligaste sätten att kalibrera givare/instrument och hur man bäst använder sig av olika kalibreringskonstanter enligt ITS-90 och IEC/EN 60751.

Kursen genomförs till stor del i form av laborationer vid Riksmätplatsen för temperatur. Genom att blanda teori och praktik får man en djupare förståelse för de mättekniska problemen och man ges möjligheter att direkt tillämpa de nyvunna kunskaperna. Vi genomför mätosäkerhetsberäkningar utgående från de utförda laborationerna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper inom temperaturmätning och kalibrering av temperaturmätsystem. Den lämpar sig för personer inom olika verksamhetsområden, allt från process och produktion till laboratorieverksamhet och kalibrering. Kursen kräver inga formella förkunskaper, det viktigaste är att man har ett genuint intresse av att lära sig mer om temperaturmätning.
 

Föreläsare

Magnus Holmsten, RISE

Sara Ljungblad, RISE

Innehåll

Tisdag 13 oktober
12:00   Kursen startar kl 13. För dem som önskar samlas vi i kurslokalen ”Ampere” kl 12 för gemensam lunch på RISE:s restaurang Visionen.

Under kursdagarna går vi igenom följande avsnitt, med avbrott för lunch och fikapauser:

Temperaturskalor, Magnus Holmsten Termodynamisk temperatur, temperaturskalor, ITS-90.

Givarprinciper för temperaturmätning, Magnus Holmsten Olika sätt att mäta temperatur. Kontaktgivare och beröringsfri mätning.

Resistanstermometrar, Sara Ljungblad Mätprinciper och egenskaper som påverkar mätningen. Beräkningsmetoder.

Termoelement, Magnus Holmsten Mätprinciper och beräkningsmetoder. Termoelementtyper. Faktorer som inverkar vid mätning.

Kalibreringsmetoder, Sara Ljungblad Kalibrering i vätskebad, ugnar och blockkalibratorer. Vi varvar ovanstående med:

Laborationer vid Riksmätplatsen för temperatur Mätningar och beräkningar med resistanstermometrar och termoelement. Blockkalibratorer, fixpunktskalibrering och pyrometrar gås igenom. Mätningar med eventuell egen utrustning.


17:00 ca   Slut för dagen


19:00   Välkommen till gemensam middag!


Onsdag 14 oktober
08:30   Vi fortsätter med kursprogrammet enligt ovan.


16:30 ca   Slut för dagen


Torsdag 15 oktober
08:30   Vi fortsätter med kursprogrammet enligt ovan. Under senare hälften av dagen kommer vi också att ha:

Mätosäkerhetsberäkningar, Magnus Holmsten och Sara Ljungblad Principer och metoder. Beräkningar med exempel från laborationerna.

Sammanfattning och diskussion Uppföljning och frågor kring laborationerna.


16:30 ca   Kursen slutar
 

Övrig information

Eget instrument

För den som önskar finns möjlighet att ta med ett eget instrument till kursen. Under en av laborationerna kommer det att finnas utrymme att utnyttja temperaturlabbets resurser för att utföra mätningar med den egna utrustningen. Erfarenhet och kunskap om det egna mätinstrumentet är en av de viktigaste faktorerna för en riktig mätning.
 

Program 2019

Praktisk information

Tid

13 okt 2020, 12:00 - 15 okt 2020, 16:30

Kommun

Borås stad

Plats

Hus 8,, Ampere, Brinellgatan 4, Borås

Mat och logi

Boka hotellrum Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best Western till rabatterat pris. Sista bokningsdatum är 1 oktober 2020; efter detta datum går det att boka i mån av plats.

Klicka på länken:

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.88060.html?groupId=S27AJ2G4

Typ av arrangemang

Kurs

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Avgift

17 800 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Faktureras efter avslutad kurs

Sista anmälningsdatum

1 okt 2020

Bokningsvillkor

Anmäl dig senast 1 oktober. Anmälan är bindande men avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang, vilket i sådana fall meddelas senast arbetsdagen efter sista anmälningsdag.

Anmäl dig här

Behandling av dina personuppgifter

Ansvarig

Magnus Holmsten

Ingenjör

+46 10 516 56 82
magnus.holmsten@ri.se

Läs mer om Magnus