Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cybersäkerhet för utvecklare

Lär dig utveckla säkra system och applikationer genom att förstå vilka hot vi kan utsättas för.

Kursens syfte är att genom praktiska övningar ge en förståelse för de metoder och verktyg som hackare använder för att få tillgång till system och tjänster. Deltagarna får lära sig mer om viktiga koncept inom cybersäkerhet och hur de kan testa egna system för att upptäcka svagheter.

Genom att använda virtuella nätverk får deltagarna uppleva båda sidor av en cyberattack i en autentisk miljö utan att utsätta verkliga system för risk. Träningen innehåller både individuella och gemensamma utmaningar vilka ger deltagarna goda förutsättningar att agera vid ett cybersäkerhetsangrepp. De praktiska övningarna tillsammans med teoretisk bakgrund ger en djupare förståelse för olika säkerhetsrisker och hur de kan undvikas.

Vi erbjuder en trygg och säker miljö där alla deltagare har möjlighet ställa frågor och diskutera säkerhetsutmaningar, både inom den egna organisationen och samhället i stort.

Kursens längd

Två heldagar, 09:00 –16:00

Plats

Utbildningen ges på Cyber Range hos RISE, en säker träning- och forskningsanläggning för cybersäkerhet i Kista, Stockholm.

Kostnad

16.000 SEK per deltagare (max antal 16 deltagare) ex moms.

Målgrupp

Developers of connected systems and applications.

Syfte

 • Öka kunskapen om cybersäkerhet hos utvecklare
 • Förståelse för vad som orsakar de vanligaste svagheterna i system
 • Bättre förståelse för hackningsmetoder och verktyg
 • Praktisk erfarenhet av att svara på cybersäkerhetsangrepp

Innehåll

 • Cyber security concepts
 • Reconnaissance
 • Remote Code Execution
 • File upload security
 • Password cracking
 • Database injections
 • Cross-site scripting
 • Connected device security
Kim Elman

Kontaktperson

Kim Elman

Chef, Centrum för cybersäkerhet

+46 10 228 46 20

Läs mer om Kim

Kontakta Kim
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Intresseanmälan

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.