Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Typgodkännande av byggprodukter

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.

Syfte

Enligt plan och bygglagen får en byggprodukt ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen. Ett typgodkännande hjälper byggherren/användaren att intyga att byggprodukten uppfyller de svenska byggreglerna när den används och installerats enligt den avsedda användningen som beskrivs i typgodkännandet och den tillhörande handlingen (monteringsanvisningen).

Ett typgodkännande via RISE är en ackrediterad certifiering. Produktens egenskaper har verifierats genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar. Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll med krav på tredjepartskontroll.

Metod

För att RISE Certifiering ska kunna starta och utföra ett typgodkännande projekt krävs underlag enligt nedan:

• Ansökan
• Produkt- eller systembeskrivning (t.ex. ritningar och materialbeskrivning)
• Beskrivning av produktens avsedda användning
• Monteringsanvisning
• Rapport från provning eller beräkning
• Översiktlig beskrivning av tillverkarens egenkontroll

När RISE Certifiering mottagit informationen ovan utförs en inledande utvärdering där vi gör en bedömning om underlaget behöver kompletteras eller om vi kan gå vidare med granskning och utfärdande av typgodkännande. Typgodkända produkter ska vara försedda med sådan märkning att de vid mottagningskontroll kan identifieras med ledning av typgodkännandet.

Leveranser

Typgodkännandet publiceras tillsammans med tillhörande handlingar.

Innehavare kan hänvisa till typgodkännanden och visa att produkten är testad och certifierad av tredjepart och uppfyller de svenska byggreglerna.

Ett typgodkännande beviljas under en period om högst fem år, därefter kan typgodkännandet förlängas i perioder om fem år.

Typgodkännande ger rätt att använda Boverkets gaffelmärke. Detta upphör för de produkter där CE-märkning är möjlig med hjälp av en harmoniserad standard eller om produkten omfattas av ett ETA, europeisk teknisk bedömning.

Mer information


Beställning

Ansök om denna tjänst genom att fylla i ansökningsblankett här alternativt kontakta oss via kontaktpersonen längst ned på denna sida.

Byggprodukter

Fakta

Tjänst

Typgodkännande av byggprodukter och beslut om tillverkningskontroll

Område

Certifiering

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs